آخرین اخبار

هنرهای نمایشی

دوازدهمین برنامه از سلسله‌جلسات نمایش فیلم‌تئاترهای خانه هنرمندان برگزار شد

«مویه جم»؛ نشانه‌شناسی نمایشی از داستان جمشید دوازدهمین برنامه از سلسله‌جلسات نمایش فیلم‌تئاترهای شاخص با همکاری مشترک انجمن صنفی منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر

ادامه مطلب »