انتصاب معاون فرهنگی و هنری خانه هنرمندان ایران

هنردستان: مدیرعامل خانه هنرمندان ایران با صدور حکمی آسیه مزینانی را به عنوان معاون فرهنگی هنری این مجموعه منصوب کرد.

به گزارش هنردستان، مجید رجبی معمار مدیرعامل خانه هنرمندان ایران در حکمی آسیه مزینانی را به عنوان معاون فرهنگی و هنری خانه هنرمندان ایران منصوب کرد.

 

در حکم رجبی معمار آمده است:

«با توجه به تجربیات و توانمندی‌های سرکارعالی بدین وسیله با حفظ سمت قبلی (مشاور و دستیار ویژه مدیرعامل خانه هنرمندان ایران) به عنوان «معاون فرهنگی و هنری خانه هنرمندان ایران» منصوب می‌شوید.

 انتظار دارم همچون گذشته با هماهنگی کامل با اینجانب و بهره‌گیری از همکاری و مشورت دیگر مدیران، در ارتقاء کیفیت فعالیت‌ها و اقدامات خانه همت نمایید و برنامه‌ها، آثار و مراسم گوناگونی که آن معاونت تدارک می‌بیند و یا میزبان هنرمندان و نهادهای مختلف فرهنگی و هنری داخلی و خارجی است شاهد کیفیت برتر و در تراز جایگاه و شأن رفیع خانه هنرمندان ایران باشد.»

 

منبع: خبرگزاری مهر

امتیاز دهید