«خانه ای با درختان نارنج سرخ» به تاریخ معاصر می پردازد

به گزارش هنردستان: سریال «خانه ای با درختان نارنج سرخ» درحوزه تاریخ معاصر، در ۳۰ قسمت در حال نگارش است.

 سریال «خانه ای با درختان نارنج سرخ» از جدیدترین متن هایی است که در سیمافیلم و در حوزه تاریخ معاصر در حال نگارش است.

این سریال به نویسندگی صادق خوشحال و امیررضا نوری پرتو در حال نگارش است و قرار است در ۳۰ قسمت نوشته شود.

هنوز تهیه کننده و کارگردان این مجموعه مشخص نیست.

امتیاز دهید