انتصاب مدیر اطلاعات و برنامه ریزی سه شبکه تلویزیون

به گزارش هنردستان: مدیر «اطلاعات و برنامه ریزی» شبکه های تلویزیونی نسیم، نمایش و تماشا منصوب شد.

 به نقل از روابط عمومی شبکه های نسیم، نمایش و تماشا، با هماهنگی های صورت گرفته با محمد احسانی، مدیر شبکه های نمایشی سیما و با حکم شهرام فرزین فر مدیرکل برنامه ریزی و نظارت سیما، سید محمد جواد مبینی پور به سمت مدیر اطلاعات و برنامه ریزی این شبکه ها منصوب شد

.

برنامه ریزی جهت افزایش سطح کمی و کیفی تولیدات شبکه و کانال های زیر مجموعه، برنامه ریزی و تخصیص بهینه منابع مالی و نیروی انسانی، تنظیم برنامه و بودجه پیشنهادی سالیانه شبکه و کانال های زیر مجموعه با توجه به ابلاغیه‌های سازمان، ارائه اطلاعات و گزارش های عملکردی ادواری و موردی‌ و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای سیستم ها و دستورالعمل های ابلاغی از جمله مواردی است که در این حکم بر آن ها تاکید شده است.

مدیر کل برنامه ریزی و نظارت سیما در پایان این حکم از خدمات علی اصغر صدیقی، مدیر پیشین اطلاعات و برنامه ریزی شبکه های نسیم، نمایش و تماشا در طول مدت تصدی آن مدیریت تشکر و قدردانی کرده است

امتیاز دهید
هنرهای تجسمی

فراخوان عکاسی AMS 2024

فراخوان عکاسی AMS 2024منتشر شد . به گزارش هنردستان ، این مسابقه توسط انجمن هواشناسی آمریکا برگزار می شود. ما به دنبال عکس‌هایی از آب

ادامه مطلب »