معرفی هیات انتخاب بخش پویانمایی جشنواره فیلم کوتاه تهران

به گزارش هنردستان: علی نوری اسکویی، روانبخش صادقی و سعید توکلیان هیات انتخاب آثار بخش پویانمایی سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم کوتاه تهران شدند.

 به نقل از ستاد خبری سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم کوتاه تهران، هیات انتخاب آثار بخش پویانمایی سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم کوتاه تهران معرفی شد.

علی نوری اسکویی، روانبخش صادقی و سعید توکلیان با حکم سیدصادق موسوی دبیر سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم کوتاه تهران، به عنوان هیات انتخاب آثار بخش پویانمایی این جشنواره منصوب شدند.

سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم کوتاه تهران به منظور شناسایی و معرفی برترین آثار کوتاه در سطح ملی و جهانی و همچنین ایجاد رقابت سازنده بین فیلمسازان از ۱۸ تا ۲۳ آبان۹۷ برگزار خواهد شد.

امتیاز دهید