مقیاس سنجش سواد پوشاک چیست؟

به گزارش هنردستان هدف از انتشار این مطلب تحقیقی، رسیدن به شاخص‌ها و زیرشاخص‌هایی است که با وجود آن‌ها می‌توان سواد پوشاک را در افراد موردسنجش قرار داد.

با توجه به اطلاعات اولیه‌ای که با مطالعات حاصل شد، طبق فرمول دلفی پرسشنامه‌هایی در دو مرحله جهت رسیدن به شاخص‌ها و زیرشاخص‌ها و تأیید توسط خبرگان این رشته مهیا شد و نتایج به‌عنوان شاخص و زیرشاخص نهایی جهت آزمودن به افراد سه گروه جامعه داده و سواد پوشاکی در آن‌ها بررسی شد که مطالعه آن برای هر یک فعالان عرصه مد و لباس از طراحان و تولیدکنندگان گرفته تا اصحاب رسانه چندان خالی از لطف نیست.

تکنیک دلفی براساس دیدگاه پاسخ‌دهندگان و در این تکنیک برای سنجش دیدگاه از عبارات کلامی استفاده می‌شود. عبارات کلامی در انعکاس کامل مکنونات ذهنی پاسخ‌دهنده محدودیت‌هایی دارد. برای نمونه عبارت “زیاد” برای فرد A که فرد سخت‌گیری است با عبارت “زیاد” برای فرد B متفاوت است. اگر برای کمی کردن دیدگاه هر دو فرد از یک عدد قطعی استفاده شود، نتایج دارای اریب خواهد شد. بنابراین با توسعه طیف فازی مناسب می‌توان براین مشکل غلبه کرد.

نتایج توسط نرم‌افزار excel و spss تحلیل و طبقه‌بندی شد که حاکی از تأیید و نهایی شدن آن‌ها به‌عنوان معیار سنجش سواد پوشاک بود که طبق آن به تعریفی از سواد پوشاک دست یافتند.

این مطلب برگرفته از مقاله “ارائه مقیاس سنجش سواد پوشاک” است که به همت مریم غریب حسینی، ابوالفضل داوودی و شهناز نایب‌زاده تهیه و تنظیم شده است.

شاخص اول: طرح پوشاک

زیرشاخص 1 (جدید بودن طرح پوشاک)، زیرشاخص 2 (تناسب طرح پوشاک)، زیرشاخص 3 (زیبایی طرح پوشاک)، زیر شاخص 4 (خاص بودن طرح پوشاک)، زیر شاخص 5 (سبک طرح پوشاک)، زیر شاخص 6 (تناسب با جایگاه)، زیرشاخص 7 (تعادل در طرح پوشاک)، زیرشاخص 8(تناسب طرح لباس با جنس پارچه بکار رفته)، زیرشاخص 9(جایگیری صحیح اجزای لباس در طرح)

شاخص دوم: الگوی پوشاک

زیرشاخص 1 (متد الگوسازی)، زیرشاخص 2 (دقت الگو)، زیرشاخص 3(مدل‌سازی الگوی طرح)، زیرشاخص 4(توجه به سایزبندی اصولی و صحیح)، زیرشاخص 5(رعایت نکات کلیدی در الگو جهت راحتی لباس برای مصرف‌کننده)

شاخص سوم: برش پوشاک

زیرشاخص 1 (نوع برش)، زیرشاخص 2 (هماهنگی برش‌ها)، زیرشاخص 3 (دقت، ظرافت، تمیزی)، زیرشاخص 4 (شناخت اثرات برش بر اندام)، زیر شاخص 5 (رعایت کردن راه پارچه در برش)

شاخص چهارم: دوخت پوشاک

زیرشاخص 1 (تمیزی دوخت)، زیرشاخص 2 (یکنواختی و توازن در دوخت)، زیرشاخص 3 (انبار و مواد اولیه)، زیرشاخص 4 (اتوکاری صحیح)

شاخص پنجم: رنگ در پوشاک

زیرشاخص 1 (تناسب رنگ‌ها با فصل سال)، زیرشاخص 2 (ترکیب‌بندی رنگ‌ها)، زیرشاخص 3 (تنوع رنگ‌ها)

هماهنگی (هارمونی) رنگ‌ها، زیرشاخص 5 (میزان وسعت رنگ‌ها)،  زیرشاخص 6 (تأثیر روانی و بصری رنگ)، زیرشاخص 7(تناسب رنگ با شخصیت و موقعیت مصرف‌کننده)

شاخص ششم: تزئینات در پوشاک

زیرشاخص 1 (نوع تزئین)، زیرشاخص 2 (ترکیب‌بندی تکنیک تزئین)، زیرشاخص 3 (رنگ‌بندی تزئین)، زیرشاخص 4 (تمیزی و دقت دوخت تزئین)، زیرشاخص 5 (خلاقیت در تزئین)، زیرشاخص 6 (جدید بودن تزئین)، زیرشاخص 7 (فرم و طرح تزئین)، زیرشاخص 8 (هماهنگی تزئین با مدل لباس)، زیرشاخص 9 (هماهنگی تزئین با پارچه)، زیرشاخص 10 (تناسب تزئین با موقعیت و شخصیت خریدار)

شاخص هفتم: چاپ پوشاک

 زیرشاخص 1 (کیفیت رنگ)، زیرشاخص 1 (کیفیت چاپ)، زیرشاخص 3 (رنگ‌بندی)، زیرشاخص 4 (طرح چاپ)، زیرشاخص 5 (میزان نفوذ رنگ در پارچه)، زیرشاخص 6 (جدید بودن)، زیرشاخص 7 (درخشش رنگ‌ها)، زیرشاخص 8(دقت چاپ)، زیرشاخص 9 (دستگاه و تجهیزات)، زیرشاخص 10 (نوع تکنیک چاپ)، زیرشاخص 11 (ماندگاری چاپ)، زیرشاخص 12 (تناسب پارچه و رنگ و تکنیک چاپ)

شاخص هشتم: بافت پوشاک

زیرشاخص 1 (نوع بافت)، زیرشاخص 2 (دستگاه و تجهیزات بافت)، زیرشاخص 3 (دقت و ظرافت بافت)، زیرشاخص 4 (زیبایی)، زیرشاخص 5(استفاده از بافت‌های نو خلاقانه)، زیرشاخص 6 (تناسب بافت با طرح پوشاک)

شاخص نهم: جنس پوشاک

زیرشاخص 1(ظرافت)، زیرشاخص 2(راحتی)، زیرشاخص 3 (زیبایی)، زیر شاخص 4 (روش نگهداری محافظت)، زیرشاخص 5(عمر)، زیرشاخص 6 (قابلیت شستشو)، زیرشاخص 7 (اتوپذیری)، زیرشاخص 8 (نوع الیاف به کار رفته در پوشاک)، زیرشاخص 9 (تناسب با فصل)، زیرشاخص 10 (تناسب با مدل لباس)

شاخص دهم: برند شناسی در پوشاک

زیرشاخص 1 (شهرت برند)، زیرشاخص 2(توجه به برند به نیازهای مشتریانش)، زیرشاخص 3 (گستردگی توزیع محصولات برند)، زیرشاخص 4(برنامه‌های تبلیغاتی برند)

امتیاز دهید
ادبیات خارجی

فراخوان شعر Ledbury

فراخوان شعر Ledburyمنتشر شد . به گزارش هنردستان ، این رقابت بخشی از فستیوال شعر Ledbury است که جولای هر ماه در انگلستان برگزار می

ادامه مطلب »