افتتاحیه جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات – اصفهان

هنردستان: شب گذشته شنبه ۱۴ اسفند ماه افتتاح ششمین دوره جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات به همراه مراسم بزرگداشت کیومرث پور احمد و امر الله احمد جو در اصفهان برگزار شد. 

 

 

 • افتتاحیه جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات - اصفهان
 • افتتاحیه جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات - اصفهان
 • افتتاحیه جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات - اصفهان
 • افتتاحیه جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات - اصفهان
 • افتتاحیه جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات - اصفهان
 • افتتاحیه جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات - اصفهان
 • افتتاحیه جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات - اصفهان
 • افتتاحیه جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات - اصفهان
 • افتتاحیه جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات - اصفهان
 • افتتاحیه جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات - اصفهان
 • افتتاحیه جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات - اصفهان
 • افتتاحیه جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات - اصفهان
 • افتتاحیه جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات - اصفهان

 

منبع: خبرگزاری ایسنا

امتیاز دهید