سرپرست جدید رادیو معارف منصوب شد

به گزارش هنردستان به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، به منظور اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان به دلیل پایان دوره مسئولیت مدیر رادیو معارف، حمید شاه آبادی معاون صدای رسانه ملی در حکمی سرپرست این شبکه رادیویی را منصوب کرد.

بر این اساس مسعود کاویانی به عنوان سرپرست رادیو معارف منصوب و از زحمات مجتبی تونه ای مدیر پیشین رادیو معارف قدردانی شد.

کاویانی طلبه خارج فقه و اصول و دانشجوی دکترای علوم سیاسی با گرایش اندیشه سیاسی است و بیست و یک سال سابقه حضور در رادیو به عنوان نویسنده تهیه کننده، سردبیر را داراست. از دیگر سوابق وی می توان به مدیریت گروه خبر، تولید و پخش و تامین رادیو معارف و قائم مقامی مدیر رادیو معارف اشاره کرد.

امتیاز دهید