مجمع عمومی انجمن صنفی عکاسان سینما برگزار شد

هنردستان: مجمع عمومی انجمن صنفی عکاسان سینما با حضور محمدرضا مویینی نایب رییس هیات مدیره خانه سینما و محمود کلاته نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل خانه سینما برگزار شد.

 به گزارش هنردستان، این جلسه با حضور اکثریت اعضای انجمن صنفی عکاسان سینما به رسمیت رسید  و با حضور هیات رئیسه منتخب، اساسنامه تنظیم شده با نظر و رأی حاضران به تصویب رسید.

 

در این جلسه نامزدهای هیات مدیره و بازرسی انجمن معرفی شدند و پس از اخذ و شمارش آراء: حافظ احمدی، حسن شجاعی، محمد فوقانی، عبدالله عبدی نسب، بابک برزویه و مسعود اشتری به عنوان بازرس با اکثریت ارا برگزیده شدند.

بر این اساس در جلسه هیات مدیره انجمن صنفی عکاسان سینما، حافظ احمدی به عنوان رییس هیئت مدیره، حسن شجاعی نایب رییس، محمد فوقانی خزانه‌دار، بابک برزویه دبیر، عبدالله عبدی نسب عضو هیات مدیره و مسعود اشتری به عنوان بازرس انجمن معرفی شدند.

 

منبع: خبرگزاری ایلنا

امتیاز دهید