دغدغه ناشران الکترونیک روی موج «رادیو کتاب»

به گزارش هنردستان برنامه رادیویی «رادیو کتاب» با موضوع بررسی نشر الکترونیک و راهکارهای قانونی آن امروز به واکاوی دغدغه ناشران در این حوزه می‌پردازد.

 برنامه «رادیو کتاب» سه‌شنبه‌ها با موضوع نشر الکترونیک از شبکه رادیویی فرهنگ پخش می‌شود.

هدف از این برنامه معرفی راهکارهای قانونی دریافت فایل کتاب‌ها و رشد پلتفرم‌های قانونی نشر الکترونیک و صوتی است.

در  برنامه امروز سه‌شنبه ۲۷ آذر با حضور سعید مکرمی(فعال نشر الکترونیک) دیدگاه‌ها و دغدغه‌های ناشران در موضوع نشر الکترونیک مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در بخش‌های دیگر این برنامه مخاطبان با نرم افزارهای کتاب‌خوان، کتاب‌های گویایی که به تازگی منتشر شده و اخبار تازه این حوزه آشنا می‌شوند.

«رادیو کتاب» در گروه کتاب رادیو فرهنگ تولید و پخش می‌شود.

امتیاز دهید