پرانتزی که در گالری آ باز می شود

به گزارش هنردستان گالری آ در روز جمعه ۱۴ دی ماه میزبان نمایشگاه گروهی «در پرانتز» خواهد بود.

 «در پرانتز» تازه ترین نمایشگاه گروهی گالری آ تصمیمی برای تبعیت از قوانین رایج در نمایشگاه های گروهی ندارد و جمع و هم آیی «فردیت» است؛ فردیتی با گام هایی آهسته به سوی اجتماع.

این  نمایشگاه با تاکید بر سویه های اجتماعی موضوع آثار در پی ایجاد ارتباطی نزدیکتر، دو سویه و متقابل، میان مخاطب و هنرمند است که هر دو در اجتماعی یکسان نفس می کشند با این تفاوت که یکی از این دو، توان بازنمایی دیگرگونه ای از جهان خود را داراست. آنچه درنهایت حاصل شده، بازتاب وضعیت امروز ماست از منظر هنرمندی که در تلاش است تا معنای جهان خویش و دیگری را توامان دگرگون کند.

در این نمایشگاه آثاری از مرتضی آکوچکیان، فاطمه افشاری، فرید بیان، محبوبه پرنیان، مژده توحیدی، محمد حدادی، زهره رحمانی، هاجر رهگذر، پریسا زیار، علی شیری، آتنا فریدونی، حسام فطرتی، مارال قندیلی، مهرداد کریمی، دلارام معروف، مونا نجفی زاده، سیامک نصر، شهرزاد ولی زاده و صادق همتی به نمایش گذاشته می شود.

«در پرانتز» روز جمعه ۱۴ دی ساعت چهار عصر افتتاح می شود و تا روز دوشنبه ۲۴ دی ماه ادامه خواهد داشت. گالری آ در خیابان کریم خان زند، ابتدای خیابان شهید عضدی (آبان جنوبی)، کوچه ارشد، شماره هفت واقع است.

امتیاز دهید