بازبینی جشنواره تئاتر تجربه آغاز شد/ ۷ عضو جدید مرکز تئاتر تجربی

به گزارش هنردستان مدیرگروه هنرهای نمایشی دانشگاه تهران اعلام کرد که مرحله اول بازبینی آثار جشنواره تئاتر تجربه آغاز و همچنین انتخابات هیات مدیره جدید مرکز تئاتر تجربی نیز برگزار شد.

رحمت امینی مدیرگروه هنرهای نمایشی دانشکده پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران درباره وضعیت بخش های مختلف نوزدهمین جشنواره تئاتر تجربه گفت: مرحله اول بازبینی آثار این دوره از جشنواره از روز چهارشنبه ۱۲ دی آغاز و تا روز ۱۹ دی ادامه دارد که در این مرحله سمانه زندی نژاد، سلما محسنی و آزاده شاه میری کار بازبینی آثار را بر عهده دارند.

وی ادامه داد: در مرحله اول بازبینی کار غربالگری آثار متقاضی انجام و مرحله دوم بازبینی نیز در بهمن ماه برگزار می شود.

امینی درباره تعداد آثاری که برای حضور در جشنواره نوزدهم تئاتر تجربه در نظر  گرفته شده است، گفت: هنوز حد خاصی برای تعداد آثار حاضر در جشنواره نوزدهم تعیین نشده است.

مدیرگروه هنرهای نمایشی دانشگاه تهران درباره وضعیت انتخابات مرکز تئاتر تجربی دانشکده پردیس هنرهای زیبا اظهار کرد: انتخابات برگزار و هفت نفر اعضای جدید هیات مدیره این مرکز انتخاب شدند و قرار است این افراد با پایان فعالیت هیات مدیره قبلی که مراسم اختتامیه نوزدهمین جشنواره تئاتر تجربه است، کار خود را آغاز کنند.

وی در پایان سخنان خود گفت: اعضای جدید هیات مدیره مرکز تئاتر تجربی دبیر بیستمین جشنواره تئاتر تجربه را انتخاب و در مراسم اختتامیه جشنواره نوزدهم، معرفی می کنند.

امتیاز دهید