معرفی داوران بخش مونولگ جشنواره تئاتر اکبر رادی

به گزارش هنردستان داوران بخش مونولوگ جشنواره تئاتر اکبر رادی معرفی شدند.

به نقل از روابط عمومی جشنواره، داوران بخش مسابقه مونولوگ نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی انتخاب و معرفی شدند.

با حکم بهزاد صدیقی دبیر نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی گروه داوری بخش مسابقه مونولوگ جشنواره متشکل از محمد رحمانیان، پانته آ پناهی ها و رضا ثروتی انتخاب و معرفی شدند.

بخش مسابقه مونولوگ جشنواره با حضور ۶ گروه از روز شنبه ۱۵ دی ماه تا روز  پنجشنبه ۲۰ دی ماه سال جاری در سالن های سمندریان، انتظامی و ناظر زاده کرمانی مجموعه خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره همه اجراها ساعت ۱۵ برگزار می شود.

نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی با دبیری بهزاد صدیقی و توسط بنیاد اکبر رادی از ۱۴ تا ۲۲ دی ماه سال جاری در مجموعه ایرانشهر، خانه هنرمندان، نگارخانه های آریا و نقش جهان و تئاتر شهر تهران برگزار می شود.

امتیاز دهید