دبیر هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر منصوب شد

به گزارش هنردستان هاشم میرزاخانی به عنوان دبیر هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر منصوب شد.

 به نقل از روابط عمومی جشنواره فیلم شهر، سعید اوحدی رییس هیات مدیره و رییس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران طی حکمی هاشم میرزاخانی را به عنوان دبیر هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر منصوب کرد.

در حکم میرزاخانی آمده است:

«جناب آقای هاشم میرزاخانی

نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزنده، بدین وسیله جناب عالی را به عنوان  دبیر «هفتمین  جشنواره بین المللی فیلم شهر» منصوب می نمایم.

جشنواره بین المللی فیلم شهر مهمترین رویداد سینمایی مدیریت شهری در معرفی پایتخت ایران اسلامی به عنوان الگویی مناسب برای زندگی شهری و صنعتی امروز، منطبق با فرهنگ ایرانی – اسلامی با پایبندی به اصول اخلاق در چارچوب خانواده و زندگی جمعی برای کشور ایران و منطقه می باشد، انتظار می رود با همکاری مؤثر شورای سیاست گذاری و استفاده از تمامی توان و ظرفیت های موجود و دعوت از هنرمندان، هنردوستان، کشف و معرفی استعدادهای درخشان در کنار بهره گیری و قدرشناسی از تجارب گذشته نسبت به ترسیم و ایفای این مهم اهتمام ورزید.

امید است در برگزاری جشنواره خلاق؛ باشکوه، امیدبخش، با نشاط در شان شهروندان موفق باشید.

سعید اوحدی رییس هیات مدیره و رییس سازمان»

امتیاز دهید