انتصاب مدیر تولید و فنی شبکه سه سیما

به گزارش هنردستان مهدی‌ میرزازاده به عنوان مدیر تولید و فنی شبکه سه سیما منصوب شد.

مهدی‌ میرزازاده با حکم مهرداد عظیمی رییس مرکز تولید و فنی سیما به عنوان مدیر تولید و فنی شبکه سه سیما منصوب شد.

در این حکم آمده است:

«نظر به مراتب تعهد و تجربیات جنابعالی و با هماهنگی به عمل آمده با مدیر محترم شبکه سه به موجب این حکم به سمت مدیر تولید و فنی شبکه سیما منصوب می شود.

از شما انتظار می رود با توجه به جایگاه و نقش مهم تولید و فنی در شبکه، ضمن هماهنگی لازم با مدیر محترم شبکه و تعامل با مدیران مرکز تولید و فنی سیما، علاوه بر اجرای شرح کامل وظایف مصوب به ماموریت های ذیل اهتمام جدی ورزید:

۱- برنامه ریزی اجرایی برای به کارگیری و استفاده بهینه از منابع و نیروهای متخصص تولید و فنی

۲- برنامه ریزی عملیاتی برای ایجاد استانداردهای تولید و فنی

۳- برنامه ریزی برای تخصیص مناسب امکانات موجود بین پروژه های شبکه

۴- شرکت مستمر در جلسات شبکه همچون برآورد، ارزیابی و ارایه نظرات تخصصی

۵- ارایه گزارش های عملکرد به صورت ماهانه، فصلی و سالانه به تفکیک عملکرد عوامل در برنامه های مختلف شبکه

۶- به کارگیری شیوه ها و امکانات پیشرفته روز در امر تولید برنامه های تلویزیونی، همچنین از زحمات بی دریغ و خالصانه برادر ارجمند جناب آقای خاکی در دوران تصدی مدیریت فوق تشکر کرده و از خداوند منان توفیق روزافزون و سربلندی او را آرزومندم.»

امتیاز دهید