همنشینی تار و عود در پروژه «تارود»/ وقتی ریتم‌ها پیچیده می‌شوند

به گزارش هنردستان «تارود» عنوان اثر مشترک میلاد محمدی و امیرفرهنگ اسکندری است که به روایتی نو از تارنوازی و عودنوازی معاصر می‌پردازد.

 «تارود» عنوان اثر مشترک میلاد محمدی و امیرفرهنگ اسکندری است که به روایتی نو از تارنوازی و عودنوازی معاصر می‌پردازد. این اثر که به تازگی در قالب موزیک‌ویدئو منتشر شده است، شامل همنشینی و همنوازی دو ساز ایرانی یعنی تار و عود است که در فضایی نوین و با ریتم‌های پیچیده خلق شده است.

میلاد محمدی که در این اثر به نوازندگی تار پرداخته است، توضیح داد: «تارود» اثری برای تارنوازی و عودنوازی معاصراست. قطعه‌ای که درآن از امکانات جدید این دو ساز استفاده شده است. ضمن اینکه تکنیک‌های نوینی که در قالب ریتمی پیچیده، نوع دیگری از موسیقی ایرانی را به نمایش می‌گذارد.

این هنرمند معتقد است: تارود، اثری که تجربه چندین ساله نوازندگاش را با خود به همراه دارد؛ نوازندگانی که در قالب آثارشان به دنبال جستجوی فضاها و راه‌های دیگری در کشف قابلیت سازها و موسیقی‌شان بوده‌اند. استفاده از سازهای ملودیک به مثابه ساز کوبه‌ای و استفاده از تکنیک تپینگ و کوک‌های مجزا برای سیم‌های ساز از شاخصه‌های اصلی این اثر است.

امتیاز دهید