سمینار مطالعات تطبیقی موسیقی برگزار می‌شود

به گزارش هنردستان سمینار «مطالعات تطبیقی موسیقی، معرفی یک مدل جدید مطالعاتی در دانشگاه هنر» روز چهارشنبه ۲۶ دی‌ماه در پژوهشکده هنر پردیس باغ ملی برگزار می‌شود.

 سمینار نیم‌روزی «مطالعات تطبیقی موسیقی، معرفی یک مدل جدید مطالعاتی در دانشگاه هنر» با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  ساعت ۱۴ روز چهارشنبه ۲۶ دی ماه در پژوهشکده هنر پردیس باغ ملی میزبان پژوهشگران حوزه موسیقی است. این سمینار به بررسی یک مدل جدید در زمینۀ مطالعات تطبیقی موسیقی متعلق به دو دانشمند به نام‌های سیوج و براون می‌پردازد که توسط د محمدرضا آزاده‌فر عضو هیأت علمی دانشگاه هنر ارائه می‌شود.

 سمینار نیم‌روزی مطالعات تطبیقی موسیقی در روز چهارشنبه ۲۶ دی‌ ماه از ساعت ۱۴ در محل پژوهشکده هنر در پردیس باغ ملی واقع در خیابان سرهنگ سخایی برگزار می‌شود.

محمدرضا آزاده‌فر از جمله پژوهشگرانی است که طی سال های گذشته فعالیت های متعددی در عرصه‌های مختلف موسیقی داشته است.

«اطلاعات عمومی موسیقی، تهران: نشر نی. ۱۳۹۳»، «بنیان‌های نظری و عملی موسیقی فیلم با رویکرد سینمای کشورهای اسلامی، سوره مهر، ۱۳۹۲»، «اقتصاد موسیقی، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت ارشاد اسلامی، ۱۳۹۰»، «حماسه و موسیقی همراه یک نسخه CD، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت ارشاد اسلامی، ۱۳۹۰» و «نسخه انگلیسی ساختار ریتم در موسیقی ایرانی، انتشارات دانشگاه هنر تهران، ۱۳۹۰ » از جمله آثاری است که این پژوهشگر در کنار سایر فعالیت های خود انجام داده است.

امتیاز دهید