به گزارش هنردستان، کمپین حمایت از پوشاک ایرانی در آستانه سال نو همچنان به قوت خود پاربرجاست و تشویق مردم برای خرید پوشاک سال نو از برندهای ایرانی را در دستور کار قرار داده است.

 

در این بین، دنیای کاریکاتور هم با پرداختن به این موضوع توانسته است به خوبی نقش خود را در راستای حمایت از کمپین #لباس ایرانی می‌خریم ایفا کند.

 

در ادامه تصاویری از برخی کاریکاتورهای خلاقانه در راستای حمایت از تولید پوشاک ایرانی را ببینید:

کمپین حمایت از پوشاک ایرانی

کمپین حمایت از پوشاک ایرانی

کمپین حمایت از پوشاک ایرانی

کمپین حمایت از پوشاک ایرانی

کمپین حمایت از پوشاک ایرانی

کمپین حمایت از پوشاک ایرانی

کمپین حمایت از پوشاک ایرانی

کمپین حمایت از پوشاک ایرانی

کمپین حمایت از پوشاک ایرانی

کمپین حمایت از پوشاک ایرانی

کمپین حمایت از پوشاک ایرانی

کمپین حمایت از پوشاک ایرانی

کمپین حمایت از پوشاک ایرانی

کمپین حمایت از پوشاک ایرانی