تغییر زاویه دید به آسیب‌های اجتماعی تا مواجه تزیینی با ترس از مرگ

هنردستان: نمایشگاه‌های گروهی نقاشی در گالری اَ، عکس در گالری Ag، مجسمه در گالری آران و نقاشی در سیحون در حال برگزاری هستند.

 

به گزارش هنردستان، نمایشگاه گروهی عکس با عنوان “تصویر کوچک، آیینه بزرگ: 1395” در گالری Ag، نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان “فهرست دو: روی کاغذ” در گالری اَ، نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان “گل‌های بهنام” در گالری سیحون دو و نمایشگاه گروهی مجسمه با عنوان “تخم شترمرغ” در گالری آران رویدادهای این هقته گالری های تهران هستند.

 

تغییر زاویه دید به آسیب‌های اجتماعی 

نمایشگاه “تصویر کوچک، آیینه بزرگ:1395” مستندنگاری زیبایی‌شناسانه‌ای از اجتماع شهر تهران است. در آثار این نمایشگاه آن چه بروز پیدا می‌کند حقایقی جامانده در زیر پوست شهر از زاویه‌ای متفاوت است.

 

این زاویه اما به واسطه خود موضوع و مفهوم وجهی متفاوت به خود گرفته است و مخاطب در واقع از بالا و از دریچه‌ای کل نگر مشاهده‌کننده، اتفاق‌هایی است که انگار به گونه‌ای در یک زاویه هم سطح قابل مشاهده نیستند.

 

نمایشگاه گروهی عکس در گالری Ag

در واقع یک دورنگاری در آثار این نمایشگاه لحاظ شده است که در یک نگاه هوشمندانه مخاطب را از آن چه که می‌خواهد با آن مواجه شود، دور می‌کند و اتفاقا همین دور کردن است که ما را در نهایت به درون این دنیای کشف نشده، می‌برد.

 

این دنیای کشف نشده در صورتی شکل می‌گیرد که موضوعات و پدیده‌ها از آشنایی زیاد برای ما وجهی نامفهوم می‌یابند و از منظری کارکرد هر کدام از تصاویر تغییر شکل می‌دهند.

 

این کارکرد موجب آن می‌شود که ما به دنبال کشف آسیب‌های اجتماعی سوژه‌ها نباشیم و به دنبال تفاوت نگاه عکاس و  زاویه دید او نادیدنی‌هایی را جستجو کنیم که در نهایت با خود مفهوم عکاسی و تکنیکال آن گره خورده است. از این منظر می‌توان این تصاویر را به عنوان یک امر متضاد، دعوتی برای تغییر در نوع نگاه دانست.

 

منبع: هنرآنلاین

امتیاز دهید