“سیزیف و کمدی مرگ” گروتسکی درباره مرگ

هنردستان: نمایش “سیزیف و کمدی مرگ” بر اساس یکی از نمایشنامه‌های روبر مرل نویسنده فرانسوی اجرا می‌شود.

 

به گزارش هنردستان، این نمایشنامه که بر اساس اسطوره سیزیف نوشته شده، اثری کمدی است که آن را احمد شاملو به فارسی برگردانده است.

 

علی ضیایی به همراه مسعود روستا این اثر را کارگردانی کرده است.  به لحاظ شیوه اجرایی این نمایش، بیشتر گروتسک است؛ یک کمدی با وجوه تراژیک.

 

نمایش “سیزیف، کمدی مرگ” از 6 فروردین ساعت 18:30 دقیقه در تماشاخانه باران اجرا می‌شود.

 

 

امتیاز دهید