کمپین چوب لباسی مرکز خیریه معلولان ذهنی وحدت

به گزارش هنردستان روابط عمومی مرکز خیریه معلولان ذهنی وحدت از برپایی کمپین چوب لباسی از سوی این مرکز خبر داد.

روابط عمومی مرکز خیریه معلولان ذهنی وحدت از برپایی کمپین چوب لباسی از سوی این مرکز خبر داد و اعلام کردند: در این کمپین که با توجه به اپیدمی کرونا به صورت مجازی برگزار میگردد از مردم، و خیرین در خواست داریم که ما را در تامین هزینه های مربوط به تهیه دارو و لباس دختران آسیب دیده ذهنی ساکن این مرکز یاری کنند.
مرکز خیریه شبانه روزی و حرفه آموزی وحدت در واقع خانه ی ۱۸۶ دختر معلول ذهنی است بنابراین در آستانه ی سال کمپین چوب لباسی را برپا کردیم تا خیرین ما را در تهیه لباس، داروها و سایر اقلام مورد نیاز یکسال ساکنانش یاری کنند.
کمپین چوب لباسی برای سومین سال متوالی از 23 بهمن آغاز و تا 23 اسفند ادامه خواهد داشت.
در جریان برپایی کمپین چوب لباسی دو در فضای مجازی از نیکوکاران عزیز درخواست داریم به هر نحوی که برای آنها میسر است، این مرکز را یاری کنند.
این موارد می تواند شامل کمک نقدی، لباس، دارو و سایر مواردی باشد که دختران مرکز خیریه وحدت به آن نیاز دارند.

5/5 - (16 امتیاز)