الهام از مکتب بغدادی در طراحی لباس نقالی

هنردستان : پریسا سیمین‌مهر بانوی نقال می‌گوید برای طراحی لباس خود در کارهایش از مینیاتورهای مکتب رضا عباسی و مکتب بغدادی الهام می‌گیرد

 

پریسا سیمین‌مهر درباره طراحی لباس‌های خود به گفت: همواره لباسی را برای کارهایم طراحی می‌کنم که با محتوای نقالی همخوانی داشته باشد. به عنوان مثال اگر نقلی زنانه باشد سعی می‌کنم که لباسی با المان‌های زنانه طراحی کنم و یا اگر بخواهم نقل رزم را بازگو کنم، لباسی طراحی می‌کنم که در عین حفظ وقار بانوی ایرانی، نمادهای رزم را در آن جلوه‌گر کنم.

این بانوی نقال با اشاره به اینکه برای طراحی لباس خود در کارهایش از مینیاتورهای مکتب رضا عباسی و مکتب بغدادی الهام می‌گیرد، بیان کرد: اوج شکوفایی فرهنگ ایرانی زمانی است که رنگ‌ها به آثار هنری و باستانی ورود پیدا می‌کنند و معتقدم هنر مینیاتور می‌تواند یکی از بهترین الگوهای ایرانی برای طراحی لباس نقالان باشد.

او تصریح کرد: لباس‌هایم را برای اجرای نقالی خودم طراحی می‌کنم و معتقدم ابزار یک نقال در کنار کلام و دانش او، لباسی است که بر تن دارد که باید از لحاظ بصری نسبت با آن چیزی که نقل می‌کند همانندی و نزدیکی داشته باشد.

این بانوی نقال ایرانی بر لزوم توجه بیشتر به لباس اقوام تأکید و تصریح کرد: با گذر از آنچه از لباس اقوام در گوشه و کنار سرزمینمان باقی مانده است درمی‌یابیم که تمامی المان‌های آن‌ها می‌توانند دستمایه طراحی لباس برای زنان و مردان سرزمینمان باشند و شوربختی است که گاه از عدم توجه به لباس فاخر و بی‌نظیر اقوام ایرانی، در برهه‌ای توجه به لباس‌های غربی افزایش یافت.

سیمین‌مهر افزود: به هر روی وقار ایرانی باید در لباس بانوی ایرانی متجلی باشد و تاریخ نشان می‌دهد که همواره زنان به این امر توجه داشته‌اند و حتی با ورود به شغل‌های دشوار و سنگین همچون دامداری و کشاورزی اما لباس‌هایی را بر تن داشته‌اند که بسیار پوشیده بوده است.

او در خاتمه گفت: من نمی‌توانم از وقار ایرانی نقل کنم در حالی که لباسم نمادی از آن نباشد. همواره نخستین نکته مورد توجهم در طراحی لباس در نظر گرفتن این نکته است که باید در راستای حفظ فرهنگ ایرانی برآمده از ارزش‌ها، پوشش همسو با این مهم را برای نقل‌هایم بکار گیرم.

منبع : هنرآنلاین 

امتیاز دهید