شورای پروانه ساخت تشکیل نشد

هنردستان : با توجه به تغییر رئیس سازمان سینمایی و تشکیل نشدن جلسات پروانه ساخت و نمایش احتمال تغییر اعضای شوراها پررنگ شد.

 

به گزارش هنردستان، جلسات شورای پروانه نمایش و شورای پروانه ساخت در سال جدید هنوز تشکیل نشده است. جلسه شورای پروانه نمایش هفته گذشته به دلیل عدم حضور معاون ارزشیابی و نظارت تشکیل نشد اما بعد از برگزاری جشنواره نهج کربلا، حبیب ایل بیگی سر کار خود حاضر شد اما روز گذشته که طبق روال باید جلسه شورای پروانه ساخت تشکیل می‌شد در وزارت ارشاد تشکیل نشد و همین امر موجب شد تا احتمال تغییر در اعضای شورای پروانه نمایش و ساخت پررنگ شد.

بنابراین گزارش، سال گذشته بعداز ارائه مجوز به فیلم «50 کیلو آلبالو» و اظهار نظر یکی از اعضای شورای نمایش درباره فیلم عبدالرضا کاهانی و رسانه‌ای شدن آن اعضای شورای پروانه نمایش تغییر کردند. 

منبع : فارس

امتیاز دهید