یادداشت کیومرث مرادی بر نمایش «ماه در آب»

نمایش«ماه در آب»، نمایشی شایسته است از الگوهایی که در هیچ زمینه ای بی درخشش نیست. 

هنردستان: نمایش«ماه در آب» یک نمایش عادی در این روزها نیست، نمایشی شایسته است از الگوهایی که در هیچ زمینه ای بی درخشش نیست.

  مهمترین رکن آن درامی هوشمند عمیق و مسول است که شخصیتهای پیچیده،باورپذیر وسرشاراز زندگی خلق می کند.

محمدجان یعقوبی انسان مدرن را در ساده ترین روابط انسانی به چالش می کشد و جهانی از روابط را از سادگی به عمق پیچیدگی می برد و تو در این جهان بدون هیچ قضاوتی غرق میشوی و با آن زیست می کنی.

وکارگردانی او بسیار خاص،ساده و تمیز در خدمت درام او نقش بسیار تعیین کننده ای بازی می کند.

بازیگری ها در روابط ساده و احساس عمیق و پیچیده تخیل شما را به بازی می گیرد و در نظمی تعریف شده در ذهن شما داستان را معنا می کند و زیبایی آن هماهنگی زیبایی اندازه بودن این بازی هاست

الحق تبریک می گویم به همه این بازیگران که با درک درست درام و نمایش این رویا را به اندازه لازم در ذهن مخاطب ساختند و یک با دیگر روح و تخیل را در ذهن تماشاگر به چالش انداختند.

چقدر طراحی صحنه این نمایش به غایت درست تعریف شده و شکل گرفته وبه دور از درشت گویی های رایج و کم فروشی های تقلبی تصویری درست از ذهن کارگردان به تصویرمی کشد که این بلوغ یک طراح صحنه جوان اما خوش اندیشه را نمایش میدهد.

برای من دیدن این نمایش،دیدن تاتری است که الگوهای درست هنرنمایش را یادآور میشود.یادآوری که این روزها به شدت تیاترمان به آن نیاز دارد.

 

کیومرث مرادی

امتیاز دهید