«تادائو آندو در گفتگو با دانشجویان» منتشر شد

کتاب «تادائو آندو در گفتگو با دانشجویان» نوشته تادائو آندو با ترجمه حسام عشقی صنعتی و مرتضی نیک‌فطرت به‌تازگی از انتشارات کتاب فکر نو در بازار عرضه شد.

آندو معمار معاصر ژاپنی، با درک درست شرایط حاکم بر زمانه که مبتنی در حاکمیت تمامیت‌خواه معماری مدرنیسم بود، روح معماری ژاپنی را همچون نفس مسیحایی بر آن دمید و مکان‌ها برجسته‌ای را در معماری خلق نمود که در مرز میان واقعیت و انتزاع قرار می‌گیرند. مفاهیم و ابزار او و تاکید بر استفاده از بتن، موجبات پیوند خوردن مدرنیسم بین‌الملل با سنت زیباشناسی ژاپنی را فراهم نمود.

در بخشی از مقدمه کتاب آمده است: « اگر بتوانیم به جامعه‌ای که به سرعت در حال تغییر هست توجه کنیم و به مسئولیت‌هایی که معماری باید در چنین جامعه‌ای به دوش بکشد بیاندیشیم چارچوب و نقش متفاوتی را برای معمار قائل خواهیم شد. ما باید بتوانیم ایده‌های مفهومی را در سراسر دیسیپلین‌ها تولید و اجرا کنیم تا منجر به بازاندیشی شهر به مثابه‌ محیطی گردد که مردم می‌توانند در آن گرد هم آیند و زندگی کنند.»

کتاب «تادائو آندو در گفتگو با دانشجویان» در شش فصل «خاستگاه معماری»، «منطق‌گرایی»، «به سوی معماری زنده»، «فردیت»، «ماهیت جزء و کل معماری»،«عشق به معماری» و «پیوست» منتشر شده است.

در بخشی از کتاب آمده است: «در معماری اغلب دو گرایش مخالف که در تعارض با هم هستند نقش ایفا می‌کنند: یک مکتب فکر حاوی رویکرد منطقی که منجر به انتزاع می‌گردد و رویکرد دیگر به موقعیت خاص و شرایط موجود از قبیل شرایط فیزیکی و معنوی، سنت‌ها و سبک زندگی توجه دارد. هر کدام از این دو رویکرد تابع ارزش‌های مختص به خود هستند. معماری که تا حدودی از ذیل هنرهای زیبا خارج شده است، همیشه شرایط بیرونی را در خود می‌بیند: خواسته‌ها کارفرما، مسائل اقتصادی و اجتماعی، محدودیت‌ها قانونی و مسائل مرتبط با فناوری ساخت و همچنین موضوعات مرتبط با زمان‌بندی و گرایش‌های زمانه.»

کتاب «تادائو آندو در گفتگو با دانشجویان» نوشته تادائو آندو با ترجمه  مرتضی نیک‌فطرت و حسام عشقی صنعتی سال ۱۴۰۱ در ۱۲۳ صفحه به شمارگان ۱۰۰۰ نسخه با قیمت ۵۵ هزار تومان در انتشارات کتاب فکرنو منتشر شده است.

امتیاز دهید