اولین احکام صادر شده برای کتابخانه ملی توسط اشرف بروجردی

هنردستان: طی احکامی جداگانه ازسوی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، سرپرست اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی و مشاور در امور بین‌الملل این نهاد منصوب شدند.

 

به گزارش هنردستان، طی حکمی ازسوی اشرف بروجردی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، مظفر پاسدار شیرازی به‌عنوان سرپرست اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی منصوب شد.

 

در حکم انتصاب آمده است: نظر به تعهد، شایستگی و تجارب جناب عالی، به موجب این ابلاغ به عنوان «سرپرست اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی» منصوب می‌شوید. انتظار دارد با هماهنگی اینجانب و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و با همکاری و همراهی معاونین، مدیران، مشاوران و کارکنان محترم سازمان، در انجام وظایف محوله مؤید باشید. از درگاه خداوند متعال توفیقات روز افزون جناب عالی را آرزومندم.

 

همچنین در حکم دیگری از سوی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، صالح زمانی به عنوان مشاور در امور بین‌الملل منصوب شد.

 

در حکم انتصاب مربوطه آمده است: نظر به تعهد، شایستگی و تجارب جناب عالی، به موجب این ابلاغ به عنوان «مشاور در امور بین‌الملل» منصوب می شوید. انتظار دارد با هماهنگی اینجانب و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و با همکاری و همراهی معاونین، مدیران، مشاوران و کارکنان محترم سازمان، در انجام وظایف محوله مؤید باشید. از درگاه خداوند متعال توفیقات روز افزون جناب عالی را آرزومندم.

 

منبع: ایلنا

امتیاز دهید