۷ پلاتوی تئاتر در شهرهای ۲ استان افتتاح می‌شود

هنردستان :مدیر امور تئاتر استان های اداره کل هنرهای نمایشی اعلام کرد که در نیمه اول سال جاری ۷ پلاتوی تئاتر در استان های کرمان و هرمزگان افتتاح می شود.

اتابک نادری مدیر امور تئاتر استان های اداره کل هنرهای نمایشی درباره ساخت و راه اندازی پلاتوهای تئاتر در شهرهای مختلف در سال جاری گفت: قرار است هفته آینده در کرمان جنوب، مراسم کلنگ زنی ساخت پلاتوی تئاتر در  شهر جیرفت زده شود. همچنین قرار است پلاتوهای تئاتر شهرهای زرند و بم نیز افتتاح شوند.

 

اتابک نادری مدیر امور تئاتر استان های اداره کل هنرهای نمایشی درباره ساخت و راه اندازی پلاتوهای تئاتر در شهرهای مختلف در سال جاری گفت: قرار است هفته آینده در کرمان جنوب، مراسم کلنگ زنی ساخت پلاتوی تئاتر در  شهر جیرفت زده شود. همچنین قرار است پلاتوهای تئاتر شهرهای زرند و بم نیز افتتاح شوند.

وی ادامه داد: پلاتویی نیز در شهر سیرجان در دست ساخت است که ۷۰ درصد کار آن انجام شده است. در مجموع ۵ پلاتوی تئاتر در استان کرمان در دست ساخت و راه اندازی است.

نادری با اشاره به ساخت پلاتوهای تئاتر در استان هرمزگان، گفت: در استان هرمزگان نیز ۲ پلاتوی تئاتر در دست ساخت است که تا حدود ۹۰ درصد کار این پلاتوها انجام شده و در نیمه اول سال جاری مورد بهره برداری قرار می گیرند.

مدیر امور استان های اداره کل هنرهای نمایشی درباره روند ساخت پلاتوهای تئاتر در استان های مختلف، یادآور شد: این پلاتوها به صورت مشارکتی بین شهرداری شهرها و اداره کل هنرهای نمایشی ساخت و راه اندازی می شوند. طی این مشارکت شهرداری کار ساخت سالن و اداره کل هنرهای نمایشی نیز کار تجهیز آن را عهده دار است.

وی درباره دیگر فعالیت های مدنظر امور استان های اداره کل هنرهای نمایشی، اظهار کرد: برگزاری نشست رؤسای انجمن های نمایشی استان ها را در دستور کار داریم که اواخر خردادماه برگزار می شود و سعی می کنیم این نشست در یکی از استان ها برگزار شود.  

منبع :مهر

امتیاز دهید