بازسازی دیجیتالی یک بنای تخریب‌شده توسط طراح ایرانی

هنردستان : طراح ایرانی کاخ تاریخی آینه‌خانه اصفهان را با بهره گیری از هنر دیجیتال بازسازی کرد.

کاخ آینه‌خانه اصفهان یک لندمارک یا نقطه مهم شهری در اصفهان است که قرن 16 در امتداد ضلع جنوبی زاینده رود به نام باغ سعادت آباد به اجرا رسید. در آن دوره اصفهان پایتخت ایران به شمار می‌رفت و بناهای مهم و با شکوه زیادی در کاربری‌های مختلف اعم طی آن ساخته شدند.

 

کاخ آینه‌خانه اصفهان یک لندمارک یا نقطه مهم شهری در اصفهان است که قرن 16 در امتداد ضلع جنوبی زاینده رود به نام باغ سعادت آباد به اجرا رسید. در آن دوره اصفهان پایتخت ایران به شمار می‌رفت و بناهای مهم و با شکوه زیادی در کاربری‌های مختلف اعم طی آن ساخته شدند.

بازسازی دیجیتال این بنا توسط محمد یزدی راد، انجام شده است. او با تمرکز بر معماری دوره صفوی، ایجاد ساختار فرهنگی و زیرساخت توریستی برای شهر اصفهان را دنبال می‌کند و در اولین قدم کار خود را با بازسازی عمارت کاخ و حومه تاریخی باغ سعادت آباد آغاز کرده است.

کاخ تاریخی آینه‌خانه در دوره حکومت مسعود میرزا ظل‌السلطان فرزند ناصرالدین‌شاه قاجار تخریب شده است. وی در مدت حکومت خود در اصفهان، برخی از عمارت‌های باقی‌مانده از دوره صفوی را نابود کرد و عمارت‌های دیگری را نیز به مرز نابودی کشاند. فرمانروایی سی و چهار ساله مسعودمیرزا بر اصفهان، با ویرانی بیش از ۵۰ اثر و بنای تاریخی و باغ ایرانی در پایتخت دولت صفوی همراه بود. شهر اصفهان که در روزگار اوج شکوه خود دارای ۱۳۷ کاخ، ۱۶۲ مسجد، ۴۸ مدرسه، ۲۷۳ حمام و ۱۲ گورستان بود، در دوره ظل‌السلطان بیشتر شکوه و زیبایی خود را از کف داد.

بازسازی دیجیتال کاخ آینه خانه اصفهان

بازسازی دیجیتال کاخ آینه خانه اصفهان

تصاویر دیجیتال کاخ تاریخی آینه‌خانه اصفهان

download 3

بنای اصلی کاخ آیینه خانه، عکس از ارنست هولتسر     

منبع : هنرآنلاین 

امتیاز دهید