تئاتر برشتی در داستان / داستان “مرگ چزاره مالاتستا” منتشر شد

هنردستان : “مرگ چزاره مالاتستا” نوشته برتولد برشت به تازگی توسط انتشارات نیلا به بازار کتاب آمده است.

“مرگ چزاره مالاتستا” یکی از داستان‌های برتولد برشت است که به تازگی از سوی انتشارات نیلا روانه بازار شده است. این داستان بسیار شبیه است به فضای نمایشنامه‌های آموزشی و اپیک برشت و در آن داستان‌هایی متعلق به فرهنگ عامه شکلی کاملاً سیاسی و به روز پیدا کرده است . 

 

“مرگ چزاره مالاتستا” یکی از داستان‌های برتولد برشت است که به تازگی از سوی انتشارات نیلا روانه بازار شده است. این داستان بسیار شبیه است به فضای نمایشنامه‌های آموزشی و اپیک برشت و در آن داستان‌هایی متعلق به فرهنگ عامه شکلی کاملاً سیاسی و به روز پیدا کرده است و این تبلور دیدگاه برشت در تئاتر را می‌توان در آثار داستانی او از جمله “مرگ چزاره مالاتستا” مشاهده کرد.

“مرگ چزاره مالاتستا” درباره چزاره مالاتستا است که هنوز چهارده‌ساله نبود که بر کرسی حکمرانی شهر کازرتا نشست و مورخان اهل کامپانیا ثبت کرده‌اند در هفده‌سالگی برادرش را -که دو سال کوچک‌تر از خودش بود- به قتل رساند. طی دو دهه بعد پیوسته با تهور و ذکاوت بر شهرت و دارایی خویش می‌افزود و نامش حتی در دل آنان که دوستش می‌داشتند رعب و وحشت می‌آفرید- هر چند نه به سبب ضربه‌هایی کاری که بر دیگران وارد می‌آورد بلکه بیش‌تر به خاطر توانش برای پایداری در برابر ضربه‌ها.

این اثر برشت را مونا هدایتی ترجمه  و انتشارات نیلا آن را منتشر کرده است.

منبع : هنرآنلاین 

امتیاز دهید