انتشار کتابی درباره رودکی در قزاقستان/ گام تازه‌ای در راه شناخت رودکی به زبان روسی

هنردستان : مجموعه مقالات “رودکی و هزار سال شعر پارسی” اثر عضو پیوسته تاجیکستانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی منتشر شد.

مجموعه مقالات “رودکی و هزار سال شعر پارسی”، به کوشش دکتر صفر عبدالله، عضو پیوسته تاجیکستانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی به زبان روسی در قزاقستان منتشر شد.

 

مجموعه مقالات “رودکی و هزار سال شعر پارسی”، به کوشش دکتر صفر عبدالله، عضو پیوسته تاجیکستانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی به زبان روسی در قزاقستان منتشر شد.

در سال ۲۰۰۸ میلادی همایش بین‌المللی رودکی‌شناسی در شهر آلماتی، پایتخت قزاقستان، برگزار شد که در آن همایش دانشمندان و پژوهشگرانی از کشورهای ایران، تاجیکستان، روسیه و دیگر کشورهای آسیای مرکزی شرکت جسته بودند. این همایش که در انستیتوی خاورشناسی قزاقستان و مرکز فرهنگی و پژوهشی موزۀ مختار عوض‌اف، با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان برگزار شد، با هدف و رویکرد رودکی‌شناسی، شعر، اهمیت و نقش رودکی در تاریخ و فرهنگ ایران و تاجیکستان پیش رفت. بخش عمدۀ سخنرانی‌های ارائه‌شده در این همایش به پژوهشگران ایرانی تعلق داشت که مقاله‌های آنان نیز به زبان روسی ترجمه شده و در مجموعۀ حاضر انتشار یافته است.

مجموعه مقالات رودکی

 عنوان مقالات مندرج در این مجموعه عبارت است از: “پدر شعر پارسی”، اصغر دادبه؛ “آیا رودکی به‌راستی آدم‌الشعرای شعر فارسی است؟” علی محمدی؛ “رودکی و مسائل مربوط به پژوهش سبک شعر”، عبدالنبی ستارزاده؛ “رودکی و ادبیات عرب”، “چند نکتۀ مهم در فهم اشعار رودکی”، عبدالمنّان نصرالدّین؛ “سهم رودکی در رشد تاریخ موسیقی”، فراغت عزیزی؛ “شعر رودکی و اندیشه‌های مذهبی ایران باستان”، بهروز پیمانی؛ “دربارۀ اندیشه شاعرانه و ویژگی‌های شعر رودکی”، قربان محمّداو (ازبکستان)؛ “رودکی و ادبیات قزاق”، قُمیسبایف (قزاقستان)؛و جستارهایی از دیگر پژوهشگران حوزۀ رودکی‌شناسی. به‌جز مقاله‌های یادشده، دکتر صفر عبدالله، عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، با توجه به شناختی که از رودکی‌شناسی در آسیای میانه و ایران دارد، چند مقالۀ دیگر را که نویسندگان آن‌ها در همایش یادشده حضور نداشته‌اند به این مجموعه افزوده است؛ از جمله مقالۀ استاد مجتبی مینوی با عنوان “بوی جوی مولیان”، مقالۀ دکتر محمّدامین ریاحی با عنوان “داستان کلیله و دمنۀ رودکی” و مقالۀ “عناصر بدیعی در شعر رودکی” به قلم دکتر حمید زرین‌کوب.

 فراهم‌کننده این مجموعه مقاله بر این باور است که اگرچه در حوزه رودکی‌شناسی در سده‌های اخیر آثاری از استاد صدرالدّین عینی، یوگینی برتلس، عبدالغنی میرزایف، براگینسکی، عبدالرحمان طاهرجانوف و دیگران، به‌صورت رساله‌های جداگانه انتشار یافته است، ازآنجاکه جهان رودکی‌شناسی هنوز در آغاز راه خویش است، چاپ چنین مجموعه‌های علمی و پژوهشی‌ای بایسته می‌نماید. وی همچنین معتقد است این کتاب می‌تواند گام تازه‌ای در راه شناخت رودکی، به‌ویژه برای دانشمندان روس‌زبان باشد. دکتر صفر عبدالله خود پیشگفتار مفصلی بر این مجموعه مقاله نگاشته است.

مجموعه مقالات “رودکی و هزار سال شعر پارسی”، به کوشش دکتر صفر عبدالله، عضو پیوسته تاجیکستانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی گردآوری شده است که انتشارات کتابخانۀ آلژاس در شهر آلماتی قزاقستان آن را به زبان روسی چاپ و منتشر کرده است.

منبع : هنرآنلاین 

امتیاز دهید