یونسکو ساز کمانچه را مشترکا به نام «ایران» و «آذربایجان» ثبت می‌کند/ پرونده «عود» برای ثبت جهانی به یونسکو رفت

هنردستان : پس از اعتراض جمهوری آذربایجان به ثبت کمانچه به نام ایران در فهرست میراث ناملموس جهانی به سازمان یونسکو، قرار شده تا این ساز فولکوریک-کلاسیک آرشه‌ای ایران، مشترکا به نام «ایران» و «آذربایجان» ثبت شود.

به گزارش هنردستان ، پس از ثبت ساز «تار» به نام جمهوری آذربایجان در یونسکو و عدم اعتراض مسئولین فرهنگی و سکوت‌نهادهای صنفی، خانه موسیقی برای جلوگیری از اتفاقات مشابه با همکاری سازمان میراث فرهنگی اقدام به تشکیل کارگروهی برای ثبت ساز کمانچه در سازمان یونسکو کرد.

 

به گزارش هنردستان ، پس از ثبت ساز «تار» به نام جمهوری آذربایجان در یونسکو و عدم اعتراض مسئولین فرهنگی و سکوت‌نهادهای صنفی، خانه موسیقی برای جلوگیری از اتفاقات مشابه با همکاری سازمان میراث فرهنگی اقدام به تشکیل کارگروهی برای ثبت ساز کمانچه در سازمان یونسکو کرد.

 فروردین ماه گذشته در رسانه ها اعلام شد که پرونده ساز کمانچه به نام ایران در سایت یونسکو درج شده است تا برای میراث ناملموس سال ۲۰۱۷ مورد بررسی و ثبت قرار گیرد. اما بعد از این اقدام، جمهوری آذربایجان به ثبت کمانچه به نام ایران در فهرست میراث ناملموس جهانی به سازمان یونسکو اعتراض کرد و ثبت این پرونده را با چالش مواجه کرد.

حمیدرضا عاطفی مدیر اجرایی خانه موسیقی ایران درباره آخرین وضعیت این پرونده گفت: اعتراضی که جمهوری آذربایجان کرد متاسفانه موثر واقع شد و یونسکو تصمیم گرفت تا این ساز را مشترکا به نام «ایران» و «آذربایجان» ثبت کند. البته هنکام ثبت مشترک بر اساس حروف الفبا نام کشورها را می‌نویسند که بر این اساس بایستی نام آذربایجان اول نوشته می‌شد که با رایزنی‌های صورت گرفته قرار شده تا نام ایران اول بیاید.

وی درباره ثبت سازهای دیگر موسیقی ایران در یونسکو نیز گفت: در حال حاضر برای عود نیز اقداماتی انجام شده تا ثبت جهانی شود االبته سوریه، عراق و لبنان در خصوص ساز عود مدعی هستند اما ما زودتر اقدام کردیم و پرونده را به یونسکو فرستادیم که در آینده‌ نتیجه آن مشخص می‌شود.

منبع : فارس 

امتیاز دهید