فراخوان رویداد پترنیتکچر در عرصه معماری و هنرهای تجسمی

هنردستان : رویداد پترنیتکچر بر آن است تا فضایی برای اندیشیدن و کاوش در پترنها در ایران معاصر فراهم آورد.

به گزارش هنردستان ، پترنها، یا طرحهایی که با پیروی از الگویی معین شکل می گیرند، همواره هدف رشته های مختلف طراحی بوده اند. نگاهی اجمالی به هنرهای گوناگون، کاربرد گستردهی نقوش و هندسه های متنوع را نمایان می سازد که اغلب از طریق تکرار ساده عناصر یکسان و یا از طریق تعریف روابط پیچیده میان تنوع پر شماری از اجزا حاصل می آیند. 

 

به گزارش هنردستان ، پترنها، یا طرحهایی که با پیروی از الگویی معین شکل می گیرند، همواره هدف رشته های مختلف طراحی بوده اند. نگاهی اجمالی به هنرهای گوناگون، کاربرد گستردهی نقوش و هندسه های متنوع را نمایان می سازد که اغلب از طریق تکرار ساده عناصر یکسان و یا از طریق تعریف روابط پیچیده میان تنوع پر شماری از اجزا حاصل می آیند. به طور خلاصه، پترنها به عنوان منطق ترکیب و یا پرداخت سطوح که از طریق تکرار نمود می یابند، گستره متنوعی از امکانات و فرصتها را در زمینه های گوناگون طراحی فراهم آورده اند.

از جمله بارزترین عرصه های نمود پترنها، محیط های انسان ساخت است. محیط های ساخته شده همواره مجالی برای ظهور هنر و فن فرهنگ های گوناگون بوده اند و می توانند ابزاری برای خوانش ویژگیهای فرهنگی، فکری و تکنولوژیک زمان خود باشند. در این میان پترنها نقطه تلاقی دانش، خلاقیت و فناوری در هنر بوده و میتوانند با تلفیقی از این سه رویکرد، نمایانگر غنای طراحی و ساخت در زمانه خویش باشند.

این مهم ما را بر آن داشت که در جست و جوی روایتی از پترنها در محیط های انسان ساخت ایران معاصر برآییم و ابعاد این حضور را در قالب یک نمایشگاه واکاوی نماییم. رویداد پترنیتکچر بر آن است تا فضایی برای اندیشیدن و کاوش در پترنها در ایران معاصر فراهم آورد و فرصتی است برای گردهمایی طراحان ایرانی در رشته های گوناگون هنری و معماری که در شکل گیری محیطه ای انسان ساخت نقش دارند، تا با ارائه آثار خود سهمی در مستندسازی، بیان ایده ها، مطالعه و نقد گرایشات و کاربردهای پترن در آثار طراحان معاصر داشته باشند. در دیگر سو، اگرچه تجربه محیطی از ارتباط متقابل رشته های گوناگون شکل میگیرد و اما به طور معمول خالقان این آثار کمترین تعامل را با یکدیگر دارند. این نمایشگاه میتواند گامی نخستین برای درک تاثیرات برقراری چنین تعاملاتی میان حرفه های گوناگون دخیل در شکل گیری محیطهای انسان ساخت باشد.

گروه های شرکت کننده:

گروه برگزارکننده مایل است تا پوششی جام از آثار طراحان ایرانی در این مقوله را فراهم آورد، اما به دلیل محدودیت های اجرایی، پذیرش و نمایش تمام آثار مقدور نخواهد بود. بنابر این گروه داوران و ناظران کیفی رویداد ناگزیر به گزینش آثار خواهند بود. اما جهت حفظ حقوق همه شرکت کنندگان تمامی آثار ارسالی به صورت آنلاین نمایش داده خواهند شد.

معیارهای انتخاب آثار بر مبنای تنوع حضور آثار از رشته های گوناگون و نگرشهای فکری متفاوت خواهد بود. همچنین اصالت، خلاقیت و کیفیت طرح و ساخت آثار از دیگر معیارهای گروه داوری خواهد بود.

گروه های شرکت کننده می تواند شامل رشته های پیش رو باشد:

یک-معماری، معماری منظر و شهرسازی در تمامی گرایشها

دو- هنرهای تجسمی

انتخاب گروه می تواند مستقل از ر شته اصلی شرکت کننده باشد. هنرمندان می توانند از متریال ها و تکنیکهای ساخت گوناگون در اجرای آثار استفاده نمایند. هر هنرمند میتواند حداکثر دو طرح پیشنهادی در قالب یکی از گروه های زیر ارائه دهد:

الف- گروه معماری- فضای داخلی

ب- گروه معماری- فضای خارجی

ج- گروه هنر- فضای داخلی

د- گروه هنر- فضای خارجی

ویژگی های اثر:

نمایشگاه به دنبال پروتوتایپ ساخته شده در مقیاس یک به یک و در محدوده ابعاد حداقل 50*50*50 سانتی متر و حداکثر 150 سانتمر ضلع افقی، 100 سانتیمتر عرض و 220 سانتی متر ارتفاع خواهد بود. (تایید ابعاد خارج از این محدوده بنا به نیاز طرح منوط به تشخیص داوران و گروه برگزاری خواهد بود.) آثار ارسالی بایستی بازنمایی یک مولفه یا ترکیبی از چند سازند محیطی در ارتباط با رشته مورد فعالیت طراح باشد و میتوانند تنوع گ سترده ای از مواد و مصالح را در بر بگیرند و از شیوه های مختلف بیانی در اجرای آثار ا ستفاده نمایند و به صورت ساکن و یا پویا با مخاطب تعامل برقرار نمایند.

در زیر نمونه هایی از آثار مورد پ یرش هر گروه آمده است:

گروه یک-معماری، معماری منظر و شهرسازی، در تمامی گراشها: پارتیشن، ستون، کف، سایبان، در، …

گروه دو- هنرهای تجسمی: مبلمان، نور پردازی، کاغ دیواری، تابلو، …

همچنین آثار تلفیقی و چیدمان به گونه ای که با محور اصلی رویداد همخوان باشد مورد پذیرش است.

شرایط و نحوه ارسال مدارک و آثار :

افرادی که مایل به شرکت در این رویداد هستند می بایست ابتدا در سایت نمایشگاه ثبت نام کرده و ضمن انتخاب گروه خود میتوانند با پرداخت مبلغ ثبت نام طرح پیشنهادی خود را تا تاریخ مشخص شده ارائه نمایند. این آثار توسط گروه داوران بررسی شده و در صورت قبولی جهت ساخت فراخوان می شوند. تمامی آثار ارسالی در نمایشگاه مجازی و همزمان در طول نمایشگاه به صورت اسلاید شو نمایش داده خواهند شد.

آثاری که برای ساخت و نمایش برگزیده شوند متعاقبا شرایط تحویل آثار را دریافت خواهند کرد و بای ستی تا تاریخ معین مدارک تکمیلی جهت چاپ در کتاب نمایشگاه را مطابق اطلاعیه های آتی رویداد ارائه نمایند.

مدارک درخواستی:

هر اثر بایستی به همراه شرحی از روند طراحی و منطق تعریف پترن، در دو قالب متن و پوستر ارائه گردد. متن حدود 500 لغت توضیحات درباره نگاه طراح به مقوله پترن، جایگاه پترن در هنر و عرصه محیط های انسان ساخت معاصر ایران و نگاه شخصی طراح به موضوع، از طریق بیان نحوه بازنمایی این ایده ها در اثر ارائه شده خواهد بود. علاوه بر متن، یک پو ستر در ابعاد 70*50 ارائه دیاگرام ایده ها و نحوه شکل گیری پترن اختصاص خواهد یافت. همچنین ارائه کلیپ از روند طراحی و ساخت به اختیار طراح بوده و تشویق می شود.

 یک پوستر 50 در 70 شامل دیاگرامهای ایده، طرح پیشنهادی، جزئیات اجرایی

500 لغت متن در قطع A4 بیانیه خالق اثر و شرح ایده

اختیاری: فیلم کوتاه یک دقیقه ای

نحوه ثبت نام:

جهت ثبت نام با مراجعه به سایت رویداد و بخش ثبت نام، ضمن پر کردن فرم مربوطه، گروه خود را انتخاب نموده و با اتصال به درگاه پرداخت وواریز مبلغ 150.000 تومان (گروه حرفه ای) و 100.000 تومان (گروه دانشجویی) ثبت نام خود را تکمیل نمایید. هر هنرمند مجاز است حداکثر

دو طرح ارسال نماید.

نحوه ارسال:

جهت ارسال طرح پیشنهادی، مجموعه فایل پوستر و متن را به صورت یک فایل فشرده زیپ به آدرس ایمیل patternitecture@gmail.com ارسال نمایید. برای نامگذاری فایلها تنها از کد شرکت کننده که از طریق ایمیل پس از ثبت نام دریافت کرده اید استفاده نمایید. همچنین برای عنوان ایمیل ارسالی از همین کد استفاده شود.

تقویم نمایشگاه

پایان مهلت ارسال آثار : 25 خرداد

برگزاری داوری : 26 خرداد الی 3 تیر

اعلام نتایج : 3 تیر

پایان مهلت ارائه آثار ساخته شده : 15 مرداد

افتتاحیه نمایشگاه : 3 شهریور

اختتامیه نمایشگاه :  10 شهریور

هیئت داوران

فرامرز پارسی (معمار)

هومن طالبی (معمار)

سینا مصطفوی(معمار)

رضا عابدینی (گرافیست)

رزیتا شرف جهان (نقاش)

فرزین هدایت زاده (مجسمه ساز)

منبع : هنرآنلاین

امتیاز دهید
هنرهای تجسمی

فراخوان عکاسی 2024 head on

فراخوان عکاسی 2024 head onمنتشر شد. به گزارش هنردستان ، این مسابقه توسط بنیاد Head On، یک سازمان غیرانتفاعی در استرالیا اداره می شود.شما می

ادامه مطلب »
نمایشگاهها

گردهمایی هنرمندان و شاعران برای سوگواره عاشورایی «قلم نینوا» برگزار می‌شود

به گزارش روابط‌عمومی نگارخانه تخصصی هنرهای ایرانی اسلامی «ترانه باران»، سوگواره عاشورایی «قلم نینوا» اجرای هم‌زمان نقاشی‌خط، نقاشی، خوش‌نویسی، شعرخوانی و نی‌نوازی هم‌زمان با فرارسیدن

ادامه مطلب »