آغاز خوب نقطه کور و تیک آف

هنردستان: فیلم سینمایی نقطه کور به کار گردانی مهدی گلستانه به فروش خوبی دست یافته است.

 

به گزارش هنردستان حبیب اسماعیلی پخش کننده این فیلم با اشاره به اولین امار فروش فیلم نقطه کور گفت: اکران این فیلم از روز چهارشنبه ۶ اردیبهشت آغاز شده است و در طی دو روز به ۵۰ میلیون تومان فروش دست یافته است.

وی ادامه داد: این میزان فروش با توجه به اینکه تبلیغات تلویزیونی فیلم  هنوز پخش نشده قابل قبول است.

 

همچنین بر اساس آخرین آمار سیستم مکانیزه فیلم تیک آف به فروشی حدود ۴۸ میلیون تومان  در دو روز دست یافته است.

 

فیلم آباجان نیز که از مدتها قبل اکران خود را شروع کرده است به فروشی حدود یک میلیاردو ۳۱۰ میلیون تومان، فیلم یک روز بخصوص ۱ میلیاردو ۴۱ میلیون تومان، امتحان نهایی ۱۵۳ میلیون تومان  فروش دست یافته‌اند.

 

منبع: ایلنا

امتیاز دهید