برگزاری نخستین همایش صنعت پوشاک و تولید دانش‌بنیان

هنردستان : نخستین همایش صنعت پوشاک و تولید دانش‌بنیان به همت دانشگاه پیام نور تهران برگزار می‌شود.

نخستین همایش صنعت پوشاک و تولید دانش‌بنیان، دوشنبه یازدهم اردیبهشت 96 در دانشگاه پیام نور تهران مرکز تهران شرق برگزار می‌شود.هدف از برگزاری این همایش توجه به ایجاد زمینه‌های لازم برای تحقق هر چه بهتر عنوان سال یعنی “اقتصاد مقاومتی، تولید واشتغال است.

 

نخستین همایش صنعت پوشاک و تولید دانش‌بنیان، دوشنبه یازدهم اردیبهشت 96 در دانشگاه پیام نور تهران مرکز تهران شرق برگزار می‌شود.

هدف از برگزاری این همایش توجه به ایجاد زمینه‌های لازم برای تحقق هر چه بهتر عنوان سال یعنی “اقتصاد مقاومتی، تولید واشتغال است.

محورهای این همایش عبارتند از:

توسعه اشتغال و کارآفرینی پایدار

ارتقاء کیفیت تولیدات ملی با استفاده از ایده‌های دانش‌بنیان

حمایت از برندهای ایرانی عرصه صنعت پوشاک

ارتباط آکادمیک و بهره از مطالعات علمی و پژوهشی در توسعه و مدیریت صنعتی و صنفی پوشاک

این همایش به همت دانشگاه پیام نور استان تهران و اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران برگزار می‌شود.

نخستین همایش صنعت پوشاک و تولید دانش‌بنیان ساعت 9 صبح روز یازدهم اردیبهشت 96 به نشانی حکیمیه، خیابان سازمان آب، خیابان 15 متری شیرازی، دانشگاه پیام نور تهران شرق، طبقه چهارم، سالن همایش‌ها برگزار می‌شود.

منبع : هنرآنلاین

امتیاز دهید