“رد سیاه ” در آثار صادق خلیفه

نمایشگاه آثارانفرادی آثار صادق خلیفه با عنوان ” رد سیاه ” در گالری سرای در حال برگزاری است .

به گزارش هنردستان :

صادق خلیفه ، متولد سال شصت ودو در شوشتر است. در نوجوانی با تشویق برادرش به نقاشی علاقه پیدا کرد و در سال هفتادوپنج توسط علیرضا همتی فرد با رنگ روغن آشنا شد و سپس نقاشی را به صورت خودآموخته ادامه داد.او سال نودویک با مدرک کارشناسی رشته برق قدرت دانشگاه آزاد شوشتر فارغالتحصیل شد و از سال هشتاد و پنج تا کنون در نیروگاه تولید برق زرگان اهواز مشغول به کار است. خلیفه سالهای نود و چهار تا نود و پنج مسئول انجمن هنرهای تجسمی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شوشتر بود. سال نود و پنج با همراهی برادرش کاظم مدرسیان (خلیفه) گالری شوادون را در خانه ای قاجاری در شهر شوشتر تاسیس کرد. او از سال نود و دو تاکنون در دوازده نمایشگاه گروهی در تهران، اهواز، شوشتر و اصفهان شرکت کرده. همچنین چهار نمایشگاه انفرادی در گالری های بیست و شش تهران، اکنون و سیتی سنتر اصفهان برگزار کرده است.

او نمایشگاهی با عنوان ” رد سیاه ” از روز جمعه 10 آذر ماه لغایت جمعه 24 آذر ماه در گالری سرای در حال برگزاری دارد . در استیتمنت این نمایشگاه آمده است که :

(( نقاشی های من روایتی از عصر مدرن و صنعتی هستند که تاریخ آن با نفت گره خورده؛ نمایش مواهب نفرین شدهی نفت در منطقهی جنوب که چیزی جز خوف ِ و هراس ناشی از تنشهای زیستمحیطی نیست، برای من رسالتی است الهام بخش. لولههای نفت رنگآمیزی شده با رنگهای پر حرارت، ماحصلشان برای ما نه جریانی حیاتبخش، بلکه تودههای سیاه مسموم بوده است و به مسلخ کشیده شدن حیات . ))

گالری سرای روزهای پنجشنبه/جمعه/شنبه تعطیل می باشد .

امتیاز دهید