حضور پرقدرت گالری فرمانفرما با نمایش هنر مفاخر ایرانی تا تصاویری زیبا بر گرفته از سبک نقاشی ژاپنی

هنردستان : نمایشگاه نقاشی‌های پریوش گنجی در گالری ایرانشهر ، نمایشگاه نیومدیای مملی مملی شفاهی در گالری محسن، نمایشگاه آثار پیشگامان هنر مدرن در گالری فرمانفرما و نمایشگاه آثار داود امدادیان در گالری هور

 نمایشگاه  نقاشی‌های پریوش گنجی در گالری ایرانشهر ، نمایشگاه نیومدیای مملی شفاهی در گالری محسن ، نمایشگاه آثار پیشگامان هنر مدرن در گالری فرمانفرما و نمایشگاه آثار داود امدادیان در گالری هور نمایشگاه‌هایی هستند که  این هفته به سراغ آن‌ها رفته‌ایم.

 

 نمایشگاه  نقاشی‌های پریوش گنجی در گالری ایرانشهر ، نمایشگاه نیومدیای مملی شفاهی در گالری محسن ، نمایشگاه آثار پیشگامان هنر مدرن در گالری فرمانفرما و نمایشگاه آثار داود امدادیان در گالری هور نمایشگاه‌هایی هستند که این هفته به سراغ آن‌ها رفته‌ایم.

تصاویری زیبا بر گرفته از سبک نقاشی ژاپنی

پریوش گنجی در آثار اخیرش که در گالری ایرانشهر به نمایش در آمده است، بسیار تحت تاثیر سال‌هایی است که در کشور ژاپن زندگی می‌کرده است.

او در این نقاشی‌ها در ظاهر نخست سعی کرده از تکنیک‌های نقاشی ژاپنی استفاده کند. تکنیکی با نام خاص “سومی اِ” که کاغذ، مرکب و حتی قلم مخصوص خود را دارد. او این بار از همان شکل و روش برای ترسیم فضای مورد نظر خود بر روی بوم استفاده کرده است.

پریوش گنجی

البته او سعی کرده با سیاه و سفید کردن اثر و خالی کردن آن از تنالیته‌های رنگی، دیگر فضای کارهای روی بوم خود را به این سبک از نقاشی‌های نزدیک کند؛ هر چند از نظر ظاهری گنجی به آن فضا نزدیک شده است اما شکل گرفتن این آثار بر روی بوم امکان ایجاد زبان و فضای جدید را فراهم نکرده است و به این معنا می‌توان گفت بر خلاف آثار “سومی اِ” که بیشتر به واسطه فضاهای ذن شکل می‌گیرد به آثار دکوراتیو و صرفا زیبا از نظر ظاهری بسنده کرده است.

تصاویر و سازه‌های اعجاب انگیز برای واکاوی پیشرفت‌های تکنولوژیک

مملی شفاهی در گالری محسن برای پیش کشیدن موضوع مورد نظرش که به نوعی نقد و واکاوی پیشرفت‌های تکنولوژیک است از مدیاهایی استفاده کرده است که همخوانی بسیاری با موضوع اثر دارند و توانسته مفهوم مورد نظرش را درباره گذر زندگی و تحول مفاهیم و ابزارهای مورد استفاده انسان را در غالب یک نمایشگاه نیومدیا به تصویر بکشد.

 نمایشگاه آثار دیجیتال مملی شفاهی در گالری محسن

هرچند در برخی از آثار او نمی‌توان زمینه‌های شکل‌گیری اثر در بیان مفاهیم را به واسطه فرهنگ ایرانی کشف کرد اما از آن جایی که او سعی کرده مفهومی جهان شمول را به عنوان زمینه شکل‌گیری آثارش در نظر داشته باشد، برخی مفاهیم گنجانده شده در آثارش به لحاظ معنایی و قراردادی نمونه‌های عینی ندارد و او مجبور شده برای قابل فهم شدن اثرش از نمادهایی آشنا برای مخاطب ایرانی استفاده کند که این اتفاق منجر به بهم ریختگی شکل ظاهری برخی آثار شده است.

اما در کل نمایشگاه و آثار این هنرمند در وجهی کلی نمایشگاهی قابل تامل و از جهات فراوانی دیدن آن خالی از لطف نیست.

نمایشگاهگروهیآثارفیگوراتیوبزرگانهنرایراندرگالریفرمانفرما 1

نمایشگاهگروهیآثارفیگوراتیوبزرگانهنرایراندرگالریفرمانفرما 2

حضور پرقدرت با نمایش هنر مفاخر ایرانی

گالری فرمانفرما که روز جمعه هشتم اردیبهشت ماه افتتاح شد با ارائه آثاری از هنرمندان مدرنیست و سرشناس ایرانی تحت عنوان “پیکره و پیکره‌نمایی” حضور پر قدرت خود را در کنار دیگر گالری‌های تهران اعلام کرد.

نمایش آثار هنرمندان سرشناسی چون آیدین آغداشلو، حسین احمدی‌نسب، پروانه اعتمادی، هانیبال الخاص،  ناصر اویسی، رضا بانگیز، سیما بینا، ژازه تباتبایی، محمود جوادی‌پور، بهمن دادخواه، مهدی سحابی، ایرج زند، جهانگیر شهدادی و منوچهر معتبر که در همه آن‌ها پیکره و فیگور به عنوان یک عنصر اصلی وجود دارد می‌تواند تعددی از نگاه‌های مختلف را در کنار یک دیگر به نمایش گذارد.

نمایشگاه گروهی آثار فیگوراتیو بزرگان هنر ایران در گالری فرمانفرما

البته آثار انتخاب شده در این نمایشگاه نیز تا حد زیادی با وسواس انتخاب شده است تا در نهایت این تصویر کلی بتواند جدای از یک نمایشگاه تجسمی شکلی آموزشی و نوعی بازخوانی را نیز در خود داشته باشد.

نمایشگاهگروهیآثارفیگوراتیوبزرگانهنرایراندرگالریفرمانفرما 3

 

 

نمایشگاهآثارداوودامدادیاندرگالریهور

 

 

نمایشگاهگروهیآثارفیگوراتیوبزرگانهنرایراندرگالریفرمانفرما

نمایشگاهآثارداوودامدادیاندرگالریهور 2

 

جادوی رنگ‌ها و تعلیق میان واقعیت و انتزاع

آثار داود امدادیان که برای یادبود این هنرمند به نمایش درآمده، به نوعی مخاطب را در یک فضا و موقعیت بینابینی قرار می‌دهد. تصاویر او هم گرایشی به سمت رئالیسم و واقع‌گرایی دارند و هم حاصل یک نوع انتزاع و تصویری فراواقعی است که به نوعی حاصل کشف و شهود هنرمند است.

او با ایجاد سطوح رنگی درخشنده که حاصل این کشف و شهود است ما را در معرض جهان مورد نظر خویش قرار می‌دهد که در یک روند از دریچه طبیعت ادراک شده به سمت یه طبیعت انتزاعی حرکت می‌کند که می‌توان به این واسطه با کشف و شهودهای او همراه شد.

نمایشگاه آثار داوود امدادیان در گالری هور

شاید وجود حجم‌های برگرفته از طبیعت در این نقاشی‌ها و در واقع ناهمگونی و در عین حال همگونی این سطوح در داخل این نقاشی‌هاست که به جادوی تصویری هر کدام از این تابلو‌ها می‌افزاید.

نمایشگاهآثارداوودامدادیاندرگالریهور 3

 

منبع : هنرآنلاین                      

امتیاز دهید