اقدام تحولی معاونت صدا در انتخابات

مهدی شاملو، مدیر ایران‌صدا با بیان اقدام ویژه ایران‌صدا به عنوان سکوی پایه رادیو برای انتخابات تاکید کرد که برای این دوره از انتخابات کارهای ویژه و خاصی طراحی شده است.

مدیر ایران‌صدا با اشاره به اقدامات صورت گرفته ویژه انتخابات عنوان کرد: برای انتخابات امسال علاوه بر تولیدات محتوایی که شامل برنامه‌سازی، تهیه پادکست‌های ویژه و کتاب‌های گویا برای انتخابات است، ایران‌صدا به عنوان سکوی صداپایه کشور چند اقدام ویژه و خاص انجام داده. ایران‌صدا برای هر یک از نامزدهای انتخابات یک بخش و صفحه اختصاصی ایجاد کرده است. ذیل این صفحه نامزدها می‌توانند صداهای مربوط به معرفی و تبلیغات خودشان و حامیان را بگذارند.

او ادامه داد: البته صداها چند دسته دارد. دسته اول: صدای استخراج‌شده از ویدیو بیست‌دقیقه‌ای که ویژه 200 کانال انتخابی تلویزیون تولید شده. دسته دوم: صدای استخراج‌شده از ویدیوهای بارگذاری‌شده از سکوی تلوبیون است. دسته سوم: صدای ویژه‌برنامه‌های مناظرات انتخاباتی است که توسط معاونت در بخش ویژه انتخابات سکوی ایران صدای استان‌ها در هر استان تولید شده و به یک حوزه انتخابیه اختصاص دارد. فهرست استان‌ها و حوزه انتخابی نامزدها و سپس ویژه‌برنامه‌های مناظره و صفحات اختصاصی نامزدها قابل دسترسی است.

گفتنی است پخش به صورت play list بیش از 200 کانال انتخاباتی متناظر با حوزه انتخابیه دسته‌بندی استان/ حوزه انتخابیه را نیز راه‌اندازی کرده است.

مدیر ایران‌صدا در پایان تصریح کرد این اقدام با هدف هرچه بیش‌تر رقابتی‌کردن انتخابات به عنوان سکوی صداپایه کشور انجام شده تا گامی در راستای کمک به شناخت بهتر مردم از نامزدهای انتخابات باشد.

امتیاز دهید