نشست «اقتصاد خلاق در حوزه هنرهای تجسمی» در گالری ایده

گالری ایده نشست «اقتصاد خلاق در حوزه هنرهای تجسمی» را با حضور مرتضی کاظمی، معاونت اسبق وزارت فرهنگ، سمیه رمضان‌ماهی و کیانوش معتقدی، پژوهشگر و منتقد هنری و آرش سلطان‌علی را پنج‌شنبه 26 بهمن ماه برگزار می‌کند.

به گزارش روابط عمومی گالری ایده؛ موسسه فرهنگی هنری ایده به بهانه برگزاری نوزدهمین حراج تهران، ویژه آثار هنر کلاسیک و مدرن ایران، موضوع «اقتصاد خلاق در حوزه هنرهای تجسمی» را به نقد و بررسی می‌گذارد.

نشست «اقتصاد خلاق در حوزه هنرهای تجسمی» با حضور مرتضی کاظمی، معاونت اسبق وزارت فرهنگ، سمیه رمضان‌ماهی و کیانوش معتقدی، پژوهشگر و منتقد هنری وآرش سلطان علی  گالری دار و مدرس حوزه بازار هنر به منظور بررسی تاثیرات نوزدهمین حراج تهران در بخش هنر کلاسیک و مدرن ایران بر اقتصاد خلاق و ارزش‌های فرهنگی در تولید، توزیع و مصرف اقتصادی هنر برگزار می‌شود.

مفهوم اقتصاد خلاق در حوزه هنر می‌تواند عامل رشد اقتصادی و اجتماعی جامعه هنری شود که ناشی از فعالیت خلاق ذهن و پردازش فکر هنرمند است. اگر اقتصاد خلاق از اقتصاد کلاسیک پیشی بگیرد دوستی با طبیعت و محیط زیست بیش‌تر شده و استعداد خلاق در جهت اهداف تجاری به کار برده می‌شود. حضور در این نشست برای کلیه دست‌اندرکاران و علاقمندان حوزه اقتصاد هنر آزاد است.

بسیاری از منتقدان اتهام پولشویی را به حراج تهران مطرح می‌کنند که به نظر می‌رسد نه عنوان حراج را به درستی شناخته اند نه پولشویی را.

گالری ایده به عنوان موسسه‌ای دغدغه‌مند که بار فرهنگ و هنر را به دوش می‌کشد تاکنون نشست‌ها و گفت‌وگوهایی را در مورد حراج تهران و اقتصاد هنر برگزار کرده است.

از طرفی اقتصاد هنر زیرمجموعه‌ای از نهادی بزرگ‌تر به نام اقتصاد فرهنگ است که با جامعه، هنرمند،گالری‌دار، مخاطب، دولت‌ و سیاست در ارتباط است.گالری ایده در این سلسله نشست‌ها، می‌کوشد هم به ضرورت هنر و مقوله زیبایی‌شناسی، هم جنبه اقتصادی و مارکت هنر و هم به فرهنگ اقتصاد بپردازد.

این نشست ساعت 16 روز پنج‌شنبه 26 بهمن‌ماه در گالری ایده برگزار می‌شود. حضور دراین نشست برای علاقه‌مندان آزاد است.

گالری ایده در خیابان کریم خان زند، خیابان سنایی،کوچه هجدهم، شماره 26 واقع شده است.

امتیاز دهید