فراخوان اولین دوره مسابقه «ساختمان آینده با کاربری مدرسه»

اولین دوره مسابقه «ساختمان آینده با کاربری مدرسه» به همت مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان برگزار می شود.

به گزارش هنردستان ، وجود چالش‌ های زیربنایی در حوزه ساخت‌ و ساز از یک سو و توسعه فناوری‌ های نوین در این حوزه از سوی دیگر، ضرورت اتخاذ سیاست‌ ها و مدل‌ های مناسب بکارگیری فناوری‌ ها در این حوزه را نشان می‌ دهد. تاکنون سیاست‌ های متفاوتی در این زمینه در کشورهای مختلف اتخاذ و اجرا شده است که از جمله آن ها می‌ توان به تعریف و اجرای چهارچوب‌ ها و استاندارد های مرتبط با خانه سبز، ساختمان انرژی صفر و موارد مشابه اشاره کرد. در سالیان اخیر، با ورود مفهوم هوشمندسازی و فناوری های نوین به صنعت ساختمان، ضرورت طراحی الگوها و راهکارهای جدیدی که عمده موارد فوق را در برگیرد، بیش از پیش احساس می‌ شود. مجموعه این تحولات را می‌ توان ذیل مفهوم «ساختمان آینده» در نظر گرفت. در این برنامه پیشنهاد می شود که برای حصول به این مفهوم، ساختمان آینده در قالب مجموعه مسابقاتی برگزار گردد، به طوریکه طی یک فراخوان، شرکت کنندگان ضمن آگاهی از فهرست فناوری‌های ارائه شده و دانش بنیان یا فناوری‌ های شناسایی شده توسط خود، موضع مصداقی مسابقه ساختمان آینده را در زمینه های معماری، سازه، انرژی و تاسیسات و هوشمندسازی طراحی و ارائه نمایند. تدوین و اجرای این برنامه و برنامه های مشابه نیازمند همکاری تمام بازیگران زنجیره ارزش این حوزه می باشد. در همین راستا، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌ بنیان بر اساس وظایف زیر، این مسابقه را طراحی و با همکاری سازمان ها ونهاد های مرتبط اجر می کند.


– توسعه فناوری، تقویت فرآیند تجاری‌ سازی و حمایت از مؤسسات و شرکت های دانش‌ بنیان و شرکت های طراحی مهندسی.
– حمایت از گسترش فعالیت تحقیق و توسعه در کشور و ارتقای توان «مدیریت فناوری» در شرکت های دانش بنیان.
– آینده نگاری و رصد فناوری، توسعه مراکز اطلاع رسانی فناوری و ایجاد و ساماندهی فن‌ بازارهای عمومی و تخصصی.
– حمایت از ایجاد و تقویت زیرساخت های علمی، فناوری و نوآوری.
– کمک به ارتقا نظام مالکیت فکری و نظام استاندارد در حوزه علم، فناوری و نوآوری.
– حمایت از نفوذ فناوری های برتر در صنایع موجود و راهبری اجرای «طرح‌ های کلان فناوری و نوآوری» در محورهای راهبردی و نیازهای اصلی کشور.
– تحریک تقاضا، بازارسازی و تضمین بازار برای تولیدات داخلی و بازاریابی و صادرات کالاها و خدمات دانش‌ بنیان.

♦ شرکت کنندگان مجاز مسابقه:
– کلیه شرکت های مهندسی مشاور، دفترهای معماری و دانش آموختگان مقطع کارشناسی معماری و مقاطع بالاتر به صورت فردی یا گروه مجاز به شرکت در این مسابقه هستند.
– مدیر دفترها و گروه های معماری برای شرکت در مسابقه باید دانش آموخته معماری باشند.
– شرکت، شخص برگزارکننده یا مدیر مؤسسه برگزارکننده، مدیر، مشاور مدیر، دستیاران مدیر، داور، مؤسسه یا شرکتی که داور مدیر عامل، عضو هیئت مدیره، سهامدار یا در زمره کارکنان آن باشد و کارکنان آن موسسه یا شرکت، و بستگان درجه اول و دوم داور در مسابقه ممنوع است.

♦ اهداف مسابقه:
– تجمیع ارزش های ایجاد شده توسط تک تک فناوری ها در یک مدلسازی عینی و افزایش درک ذینفعان از ابعاد اثرگذاری فناوری ها.
– کمک به رفع چالش ها، بهبود کیفیت و افزایش طول عمر ساختمان (ایجاد مطلوبیت در ساختمان).
– آگاه سازی و تغییر نگرش بازیگران زنجیره ارزش و ترغیب آن ها به استفاده از فناوری.
– توسعه بازار فناوری های ساختمان.
– یکپارچه سازی مفاهیم و دستورالعمل های موجود.
– ترغیب شرکت های تولید کننده به توسعه محصولات فناورانه.
– بومی سازی فناوری های نوظهور و آینده دار.
– تقویت ارتباط فضای علمی (دانشگاه) و صنعتی (بازار).
– ارتقای کیفیت، پایداری و دوام ساختمان.
– اثرگذاری در ساخت و سازهای فعلی.
– الگوسازی در زمینه ی ساخت و ساز مبتنی بر فناوری و معرفی فناوری های دانش بنیان کشور.

♦ معیارهای اصلی داوری بخش اول:
– خلاقیت در آفرینش فضای با کیفیت در طراحی مدرسه به نحوی که افزون بر ارتقای سطح معماری طرح موجب تاثیری مثبت در امر آموزش و پروش در مدرسه شود.
– مطابقت با برنامه مسابقه و رعایت ضوابط و استاندارد های طراحی مدرسه و روابط صحیح فضایی میان فعالیت های مدرسه.
– رعایت اصول طراحی پایدار و ملاحظات اقلیمی.
– بهره گیری «مناسب و اقتصادی» از مصالح و فناوری های نوین ساختمانی. (از جمله مصادیق معرفی شده در پیوست هشت)
– نگاه معاصر به آموزه های معماری کهن و معماری دوره اسلامی ایران.
– توجه معیارهای کیفی در نظر گرفته شده برای شاخص سازه، هوشمند سازی، انرژی و تاسیسات (پیوست شش).
* هیات داوران ارزیابی و انتخاب آثار برگزیده را بر اساس “مجموعه ای از معیارهای یاد شده” انجام می دهند.
* آثاری که به لحاظ کمی و شکلی مطابق با ضوابط تحویل نباشند، با گزارش مدیر مسابقه و تصمیم هیات داوران قابل حذف از داوری می باشند.
* چنانچه در هر مرحله ای از داوری یا پس از آن و حتی انتخاب طرح های برتر، اصالت طرح و ایده معماری مورد تردید باشد، طرح برتر حذف و جوایز آن می بایست توسط طراح مسترد گردد. در این صورت طرح های بعدی به ترتیب به عنوان برنده انتخاب خواهند شد.

♦ ساختار برنامه ساختمان آینده:
با توجه به اهمیت مدرسه در آموزش و پرورش نسل های آینده، معرفی الگوی مدرسه انرژی صفر، هوشمند، مقاوم به زلزله، معماری خلاق و نوآور و دارای بازچرخانی آب خاکستری، کمک به ایجاد پاردایم شیف در الگوی ساخت و ساز مدرسه، ایجاد همکاری و تعاون بین تمامی افراد، سازمان ها و شرکت ها با توجه به مسئولیت اجتماعی آن ها در راستای کمک به توسعه ساخت و ساز مدرسه و غیره موضوع نخستین دوره مسابقات «ساختمان آینده»، «با کاربری مدرسه» انتخاب شده است.
منظور از «آینده»، آینده ای دور و تخیلی نیست، بلکه آینده ای نزدیک است که ساختمان مدرسه ها با فناوری های روز دنیا ساخته شوند تا هوشمندتر، کاراتر، پایدارتر و اقتصادی تر باشند و نقش خود را در توجه به حفظ مناسب محیط زیست جهانی بهتر ایفا نمایند.

مسابقه در دو بخش برگزار خواهد شد:
بخش نخست ، مسابقه با محوریت معماری و با در نظر گرفتن مفاهیم کلی ۳ شاخص دیگر بین اشخاص حقیقی و حقوقی برگزار می شود که مرحله طراحی آثار از یکم اسفند ماه آغاز و تا ۳۱ تیر ماه پایان میابد و طی آن طرح های برتر توسط هیئت داوری برگزیده می شوند.
بخش دوم، که مرحله طراحی آن از مرداد ماه آغاز و تا مهر ماه پایان می یابد مسابقه ای است که میان متخصصان سه رشته سازه، هوشمندسازی، انرژی و تاسیسات ساختمان به طور مستقل برگزار می شود.
محصول نهایی فرایند مسابقه، مدرسه ای خواهد بود که طرح های معماری، سازه، انرژی و هوشمندسازی آن نتیجه رقابت صدها گروه تخصصی و قضاوت چندین متخصص خبره برای برگزیدن بهترین طرح ها است.
توجه: شاخص های مربوط به ارزیابی هر معیار توسط هیئت داوران برای بخش اول و دوم مسابقه تدوین و در سایت برنامه بارگذاری شده است.
برنامه حاضر، برنامه بخش اول مسابقه ساختمان آینده «با کاربری مدرسه» می باشد.

♦ بخش دوم داوری:

ارسال آثار:
شرکت‌ کنندگان در این بخش لازم است آثار خود را بر اساس دستورالعمل‌ های اشاره شده در شیوه نامه مسابقه ساختمان آینده جهت داوری مرحله دوم مسابقه آماده و در مهلت زمانی مشخص شده برای دبیرخانه مسابقه ارسال کنند.

داوری مرحله دوم:
در این مرحله، داوران متخصص در حوزه‌ های مختلف طرح‌ های ارسال‌ شده را که بر اساس شیوه‌ نامه مسابقه آماده شده‌ اند؛ مورد ارزیابی قرار می‌دهند. در این مرحله، داوری به صورت کاملا تخصصی و با جزئیات در معیارهای غیر از معماری خواهد بود.

♦ سایت مسابقه:
سایت موضوع مسابقه فرضی است، اما طراحی ها بر اساس زمینی است مربع شکل که محور آن در راستای شمال- جنوب و به ابعاد ۱۰۰x۱۰۰ متر در یک بلوک شهری که چهار طرف آن خیابان های دو طرفه ۱۶ متری (دیوار به دیوار پلاک) با پیاده رو به عرض ۲ متر و در منطقه مسکونی با ساختمان های سه طبقه که غرب آن پارک محله ای است قرار دارد. شیب زمین یک درصد در جهت شمال به جنوب است (شمال زمین یک متر از جنوب زمین بالاتر است).
اقلیم سایت فرضی مطابق با شرایط اقلیمی گرم و خشک فلات مرکزی و باد غالب از غرب به شرق است. جزو مناطق با خطر زلزله خیزی بالا بوده و نوع خاک تیپ دو است. هیچ گونه تاسیسات شهری نیز از زیر و روی آن عبور نمی کند.
برگزار کننده تلاش خواهد کرد با همکاری سازمان های مرتبط زمینه اجرای طرح برگزیده نخست مسابقه در زمینی مشابه شرایط فرض شده مسابقه را فراهم آورد.

♦ برنامه فیزیکی مسابقه:
– موضوع مسابقه «ساختمان آینده با کاربری مدرسه» یک دبستان ترکیبی (دوره سه ساله اول + دوره سه ساله دوم) ۱۲ کلاسه است که با دو کلاس پیش دبستانی، جمعا ۱۴ کلاس دارد.
– برنامه فیزیکی مسابقه در پیوست یک معرفی شده است. از آنجاییکه ضوابط مندرج در نشریه شماره ۶۹۷ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بر اساس سرانه های حد اقلی تنظیم شده است، برنامه ریزی فضاهای مدرسه در موارد متعددی بهینه شده و با جدول های نشریه یاد شده دارای تفاوت هایی می باشد.
– ضروری است که در طراحی مدرسه ضوابط مقررات ملی ساختمانی ایران مورد توجه قرار گیرد.
– افزایش حداکثر ۱۲ درصدی نسبت به برنامه مسابقه به شرط افزایش کیفی طرح مجاز است.
– سطح اشغال مجاز پروژه حداکثر ۵۰ درصد است.
– حداکثر طبقات مجاز دو طبقه است (یک طبقه رو یا زیر همکف).
توجه: استقرار فضای تاسیساتی فقط در فضای زیر زمین مجاز است.
– سالن اجتماعات و سالن ورزشی باید به گونه ای طراحی شوند که شهروندان بتوانند در ساعات تعطیلی مدرسه نیز از آن ها استفاده کنند.
– در طراحی مدرسه به منظور حفظ امنیت دانش آموزان، حیاط باید از شهر جدا شود.
– اختصاص بخشی از سالن اجتماعات در سطح پایین تر از همکف مجاز است.
– شرکت کنندگان در انتخاب تراز همکف بر اساس بالاترین نقطه یا پایین ترین نقطه زمین مختار هستند.
– اختصاص بخشی از فضای باز زمین به شهر به منظور اصلاح هندسی پیاده رو و خیابان در مجاورت ورودی های مدرسه مجاز است.
– ضرورتی برای قرارگیری تمام سرویس های دانش آموزی درحیاط نمی باشد و لازم است ۱۴ سرویس های بهداشتی دانش آموزان طوری توزیع شوند که به طور منطقی در نزدیکی حیاط، کلاس ها و فضاهای کمک آموزشی قرار گیرند.
-توصیه می شود که فضای باز مدرسه به گونه ای طراحی شود که بتوان در آن دو حریم جدا برای دوره سه ساله اول و دوره سه ساله دوم در نظر گرفت.
– لازم است ورودی اداری مدرسه مستقل از ورودی دانش آموزان باشد.
– فضای پارکینک می تواند سرپوشیده باشد و با دیگر ساختمان های طرح ترکیب شود.

♦ اسناد فنی تحویل طرح:
یک- ۶ برگ در قطع ۱۰۰x۷۰ سانتیمتر افقی شامل:
– سایت پلان با مقیاس ۱:۵۰۰.
– پلان طبقات با مبلمان با مقیاس ۱:۲۵۰.
– چهار نما با مقیاس ۱:۲۵۰.
– حداقل دو برش در دو جهت با مقیاس ۱:۲۵۰.
– یک پرسپکتیو ایزومتریک از جهت جنوب شرقی به ابعاد چاپ ۵۰x۷۰ سانتی متر.
– دید های پرسپکتیو خارجی و داخلی.
– دیاگرام حرکتی دانش آموزان، آموزگاران، اولیا، شهروندان استفاده کننده از فضاهای ورزشی و سالن اجتماعات.
– دیاگرام های توضیحی ایده و طرح معماری.

دو- گزارش فنی شامل یک دفترچه در قطع A۴ و با فونت ۱۲ و حد اکثر در ۴۰ صفحه شامل:
– گزارش توضیح ایده و طرح معماری به همراه جدول برنامه فیزیکی که ستون مربوط به طرح مسابقه توسط شرکت کننده تکمیل شده باشد.
– گزارش سازه با پاسخگویی شاخص سازه.
– گزارش سازه با پاسخگویی شاخص های انرژی و تاسیسات.
– گزارش هوشمندسازی با پاسخگویی شاخص های هوشمندسازی.

* تعداد نماها و برش ها باید به اندازه ای باشد که در بخش دوم مسابقه برای محاسبات بهینه سازی انرژی محل و اندازه همه پنجره ها مشخص باشد.
* در صورتیکه شرکت کنندگان اسنادی بیشتر از اسناد خواسته شده تحویل نمایند، مدیر موظف است ضمن اطلاع به هیات داوران اسناد اضاقی را به تشخیص خود از روند داوری حذف نماید.
* تمام نوشته ها باید به خط فارسی (یا دو زبانه فارسی- انگلیسی) باشد.
* لازم است در گوشه چسبیده پایین سمت چپ هر برگ ۱۰۰x۷۰ سانتی متر، در یک مستطیل ۲x۵ سانتی متر، کد چهار رقمی شرکت کننده با ارقام فارسی با فونت ۲۴ نوشته شود.

♦ شکل تحویل آثار:
آثار به صورت نسخه دیجیتال تهیه و ارسال می شوند و به ترتیب زیر باید دسته بندی، نامگذاری و تهیه و بارگذاری شوند (منظور از ۰۰۰۰ کد چهار رقمی هر شرکت کننده است):
۱- پوشه یک به نام «۰۰۰۰F» شامل فرم تکمیل شده تحویل آثار (پیوست ۶).
۲- پوشه ۲ به نام «۰۰۰۰P» شامل نسخه Pdf آلبوم شش برگ اسناد تحویلی با قطع ۱۰۰x۷۰ سانتی متر.
۳- پوشه ۳ به نام «۰۰۰۰J» شامل نسخه Jpg شش برگ اسناد تحویلی با قطع ۱۰۰x۷۰ سانتی متر.
۴- پوشه ۴ به نام «۰۰۰۰G» شامل گزارش فنی در قطع A۴ حداکثر ۵۰ صفحه ای با صور ت نسخه Pdf.
۵- پوشه های یک تا چهار در پوشه ای به نام «۰۰۰۰» جمع آوری می شوند.
۶- پوشه «۰۰۰۰» تبدیل به فایل فشرده با همان نام می شود.
۷- فایل فشرده «۰۰۰۰» به دبیرخانه مسابقه ارسال می شود.

* وضوح برگ اسناد ۱۰۰x۷۰ سانتی متری ،باید ۳۰۰ dpi و مد رنگ RGB و حداکثر حجم هر برگ ۵۰ مگابایت باشد.
* شرکت کنندگان می توانند تا پایان مهلت تحویل آثار، نسخه دیجیتال آثار خود را از طریق وبسایت رسمی مسابقه بارگذاری کنند.

♦ مالکیت مادی و معنوی آثار:
– حقوق معنوی و مادی آثار متعلق به شرکت کنندگان است.
– برگزار کننده مجاز به برگزاری نمایشگاه و چاپ و انتشار حقیقی و مجازی آثار با ذکر نام صاحبان اثر می باشد.
– موضوع مسابقه در زمینی فرضی است اما در صورتیکه برگزار کننده یا فرد معرفی شده از طرف برگزار کننده بخواهد اثر رتبه نخست را در زمینی مشابه با زمین فرض شده در مسابقه اجرا نماید، دو طرف متعهد هستند که قراردادی با شرح خدمات تیپ سازمان برنامه و با حق الزحمه ای برابر با حق الزحمه مصوب سازمان برنامه منعقد نمایند. جز در حالتی که صاحب اثر بخواهد در نقش خیر مدرسه ساز در ساخت مدرسه مشارکت مادی نماید و حق الزحمه کمتری دریافت نماید.
– این بند شامل سایر آثار نیز می باشد و برگزار کننده بدون توافق با صاحب اثر مجاز به استفاده و اجرای طرح های ارائه شده نمی باشد.
– از آنجاییکه آثار ارائه شده نتیجه تلاش و خلاقیت معماران ایرانی بوده و سرمایه معنوی محسوب می شوند، همه صاحبان آثار مجازند که طرح های خود را برای اجرا در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بگذارند و از بابت آن حق الزحمه طراحی دریافت نمایند.

♦ قوانین و آیین نامه اجرایی:
– آیین‎ نامه جامع «برگزاری مسابقات طراحی معماری و شهرسازی» مصوب جلسه ۵۱۳ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی ملاک عمل این مسابقه می باشد.
– قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ملاک قانونی رعایت حقوق مؤلفان و مصنفان این مسابقه می باشد.

♦ هیات داوران:
بخش اول مسابقه:
معماری:
• رهام مقصودلو
• شهاب میرزائیان
• مهرداد ایروانیان
• نغمه همتیان
• محمد چگنی
داور علی البدل:
• دکتر داود مستوفی نژاد

* موارد مربوط به شاخص های دیگر، گزارش های فنی پیوست در بخش اول مسابقه توسط اساتید ذیل ارزیابی خواهند شد.

انرژی و تاسیسات:
• بهروز کاری
• عادل محقق
• ریما فیاض

سازه:
• داود مستوفی نژاد
• محمدرضا بنان
• علیرضا سلجوقیان
• محمد علی رستم پور
• بهناز عارفیان

هوشمندسازی:
• مجید رسولی دیسفانی
• سیدرضا زین العابدین
• محمد بهمنش

♦ مدیر مسابقه:محمد یوسفی

♦ جوایز مسابقه:
• جایزه بخش اول:
۴ میلیارد ریال است.
رتبه نخست: ۲ میلیارد و ۵۰۰ هزار ریال
رتبه دوم:۱ میلیارد ریال
رتبه سوم: ۵۰۰ میلیون ریال
بین سه تا هفت تقدیر نامه به تشخیص هیات داوران.

* به منظور برگزاری بخش دوم مسابقه «ساختمان آینده (با کاربری مدرسه)»، ۳ برنده نخست متعهد و موظف هستند طی حداکثر دو هفته پس از اعلام نتایج نسبت به تحویل فایل اتوکد پلان طبقات، پلان ستون ها و تیر ریزی سازه طرح، تمام نماهای طرح، حداقل دو برش در دو جهت، مدل سه بعدی که از آن رندرهای اثر تهیه شده اند را به برگزار کننده مسابقه تحویل نماید. همچنین متعهد هستند که در صورت نیاز برای توضیح طرح برای شرکت کنندگان و داوران قسمت دوم مسابقه در جلساتی که از پیش به اطلاع آن ها میرسد، شرکت کنند.
* مبالغ یاد شده خالص پرداختی است و هیچ نوع کسوراتی از آن کسر نمی شود.
* هیات داوران نمی تواند دو یا چند طرح را به صورت مشترک حائز رتبه نماید.

• جایزه بخش دوم:
به آثار برتر در مرحله دوم نیز مجموعا مبلغ ۶ میلیارد ریال جوایز نقدی اهداء خواهد شد.

• جوایز محصولات دانش‌ بنیان برتر حوزه ساخت و ساز:
به ۱۰ محصول برتر دانش‌ بنیان به انتخاب شرکت‌ کنندگان و با توجه به میزان بکارگیری آن ها در طرح‌ های ارسالی در مجموع مبلغ ۲۰ میلیارد ریال گرنت آزمایشگاهی اعطا خواهد شد.

♦ زمانبندی بخش اول مسابقه:
اعلام و آغاز مسابقه: ۱ اسفند ماه ۱۴۰۲
مهلت ثبت نام مسابقه: ۱۵ خرداد ماه ۱۴۰۳
مهلت تحویل آثار مسابقه: ساعت ۱۷:۰۰ روز چهارشنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۳
بررسی شکلی و کمی اسناد مسابقه: تا پنج شنبه ۷ تیر ماه ۱۴۰۳
داوری آثار راه یافته به مرحله داوری: تا چهارشنبه ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۳
اعلام نتیجه مسابقه بخش اول: تا سه شنبه ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۳
اهدای جوایز مسابقه بخش اول: تا یکشنبه ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

♦ ثبت نام در مسابقه:
ثبت نام در مسابقه از طریق سایت مسابقه انجام می پذیرد. شرکت کنندگان با مراجعه به لینک ثبت نام در وبسایت رسمی مسابقه، فرم ثبت نام را تکمیل و بارگذاری می کنند.

♦ پرسش و پاسخ:
شرکت کنندگان می توانند پس از ثبت نام، پرسش های خود را از طریق ایمیل info@futurebuilding.ir از مدیر مسابقه بپرسند و مدیر مسابقه موظف است طی حداکثر سه روز کاری پاسخ پرسش ­ها را ارسال نماید. همچنین هر پانزده روز یکبار مجموعه پرسش و پاسخ ها به ایمیل شرکت ­کنندگان ارسال می ­شود.

* موارد زیر پس از پیش ثبت نام در سایت مسابقه برای شرکت کنندگان از طرف دبیرخانه مسابقه ایمیل خواهد شد:
پیوست یک: جدول برنامه ریزی فیزیکی مسابقه.
پیوست دو: متن ضوابط طراحی ساختمان های آموزشی، نشریه شماره ۶۹۷ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
پیوست سه: متن آیین ‎نامه جامع «برگزاری مسابقات طراحی معماری و شهرسازی» مصوب جلسه ۵۱۳ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی.
پیوست چهار: متن قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸/۱۰/۱۱.
پیوست پنج: فرم ثبت نام در مسابقه.
پیوست شش: پرسش هایی که لازم است در دفترچه گزارش معماری، سازه، انرژی و هوشمند سازی به آنها پاسخ داده شود.
پیوست هفت: فرم تحویل آثار به دبیرخانه مسابقه.
پیوست هشت: منابع مفید و ارزشمند جهت بهره‌ برداری شرکت‌ کنندگان.

امتیاز دهید
هنرهای تجسمی

فراخوان عکاسی 2024 head on

فراخوان عکاسی 2024 head onمنتشر شد. به گزارش هنردستان ، این مسابقه توسط بنیاد Head On، یک سازمان غیرانتفاعی در استرالیا اداره می شود.شما می

ادامه مطلب »
نمایشگاهها

گردهمایی هنرمندان و شاعران برای سوگواره عاشورایی «قلم نینوا» برگزار می‌شود

به گزارش روابط‌عمومی نگارخانه تخصصی هنرهای ایرانی اسلامی «ترانه باران»، سوگواره عاشورایی «قلم نینوا» اجرای هم‌زمان نقاشی‌خط، نقاشی، خوش‌نویسی، شعرخوانی و نی‌نوازی هم‌زمان با فرارسیدن

ادامه مطلب »