عبادتگاه مدرن ژاپنی در جنگل سایاما

هنردستان: یک استودیو معماری در ژاپن کلیسایی را در قلب جنگل سایاما طراحی کرده‌اند.

 

به گزارش هنردستان، استودیو معماری ناکامورا هیروشی با همکاری گروه معماری NAP کلیسای کوچکی را درر قلب جنگل سایاما نزدیک به دریاچه و گورستانی در همین حوالی طراحی کرده‌اند. 

 

ساختار اصلی این کلیسا از متریال چوب تشکیل شده که تا پیش از استفاده در مکان در ساخت و ساز کنار مسیر همین جنگل مورد استفاده قرار گرفته‌اند. الوارهای به کار رفته در این کلیسا همگی جزء مواد اضافی از پروژه ای دیگر بودند تا با این عمل جلو جنگل زدایی گرفته شود.

پلان کلیسا با برنامه جامع و به هم پیوسته طراحی شده است. به طوری که فضای تجمع، عرصه دعا و نیایش و حتی عرصه سوگواری به هم پیوسته هستند و دیواری این مکان‌ها را از هم جدا نکرده است. جدایی عرصه‌های فوق توسط سیرکولاسیون و پیچش هر فضا ایجاد شده. به طوری که فرم و نحوه چینش ستون‌ها هر عرصه را توسط دیواری شفاف تقسیم نموده و به خوبی هر قسمت را تقسیم نموده تا ارتباط عرصه‌ها به صورت غیر مستقیم صورت گیرد. 

 کلیسای مدرن ژاپنی

 

منبع: هنرآنلاین

امتیاز دهید