فراخوان حمایت از آثاری با موضوع آموزش و محرومیت تحصیلی منتشر شد

هنردستان : فراخوان حمایت از تولید فیلم با موضوع «آموزش و محرومیت‌های تحصیلی در ایران» منتشر شد.

به گزارش هنردستان ، پویش «ایران من» به عنوان حامی ساخت ۱۰۰ مدرسه در روستاهای سراسر کشور در نظر دارد از فیلمسازان جوانی که دغدغه آنها مسائل و مشکلات تحصیلی در نقاط محروم کشور است، جهت ساخت فیلم مستند حمایت کند.

 

به گزارش هنردستان ، پویش «ایران من» به عنوان حامی ساخت ۱۰۰ مدرسه در روستاهای سراسر کشور در نظر دارد از فیلمسازان جوانی که دغدغه آنها مسائل و مشکلات تحصیلی در نقاط محروم کشور است، جهت ساخت فیلم مستند حمایت کند.

بسیاری از مشکلات جامعه ایران به دلیل کمبود آگاهی و دانش افراد است و در واقع فقر آموزشی و فرهنگی سبب‌ساز فقر اقتصادی در بسیاری از نقاط کمتر برخوردار کشور شده است. از آنجا که زبان فیلم و تصویر تأثیرگذارترین شیوه برای انتقال واقعیت‌ها و کمبودها است، پدرام سلطانی مبتکر و بنیانگذار پویش «ایران من» تصمیم دارد از کارگردانانی که درباره محرومیت‌های تحصیلی در روستاهای کمتر برخوردار کشور دغدغه دارند، حمایت کند تا مستند دلخواه شان را درباره ضعف‌های نظام آموزشی در مناطق روستایی بسازند.

بدین وسیله از مستندسازان جوان و خوش‌فکر دعوت می‌شود طرح‌های اولیه خود در زمینه «نظام آموزشی ۱۲ ساله در ایران» را به آدرس mail@soltani.ir  ارسال کنند.

منبع : مهر

امتیاز دهید