تجلیل از فردوسی کمترین وظیفه ماست

هنردستان :دکتر محمدباقر نوبخت گفت: تجلیل از فردوسی و جایگاه رفیع او کمترین وظیفه مردم و مسئولان است.

معاون رئیس‌جمهور در حاشیه آیین بزرگداشت فردوسی در دانشگاه فردوسی مشهد گفت: محدود کردن شخصیت بزرگی مثل حکیم ابوالقاسم فردوسی به وجوه ادبی و تاریخی نوعی محصور کردن نگاه به یک بعد از ابعاد وجودی این شخصیت بزرگ و تاثیرگذار است.

 

 

معاون رئیس‌جمهور در حاشیه آیین بزرگداشت فردوسی در دانشگاه فردوسی مشهد گفت: محدود کردن شخصیت بزرگی مثل حکیم ابوالقاسم فردوسی به وجوه ادبی و تاریخی نوعی محصور کردن نگاه به یک بعد از ابعاد وجودی این شخصیت بزرگ و تاثیرگذار است.

او افزود: این حکیم بزرگ و فرزانه در ابعاد مختلفی دارای آثار ماندنی است که تنها یکی از آنها موضوع زبان و ادبیات فارسی است که بیشتر مورد توجه قرار گرفته و از این جهت بیشتر بر روی آن تاکید شده است.

نوبخت تصریح کرد: اگر امروز همه سازوکارهای تربیتی ما به‌خصوص در زمینه آموزش و پژوهش به احیای این فرهنگ و ترویج آن معطوف شود به‌خصوص در دوره‌ای که ما در زمانه پساجهانی شدن قرار داریم بالطبع توانسته‌ایم به نحو شایسته‌ای از فرهنگ و تمدن خود پاسداری و نگهبانی کنیم و در برابر هجمه و هجومی که به جبر زبان پیش می‌آید این‌گونه خود را تامین و بیمه کنیم.

منبع :ایسنا 

امتیاز دهید