برگزاری کارگاه تخصصی نقش رسانه ملی در جلوگیری از افسردگی

هنردستان : اولین کارگاه آموزشی با عنوان نقش رسانه ملی در جلوگیری از افسردگی در جامعه برگزار می‌شود.

حسین حاتمی معاونت فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی واحد 26 گفت: اولین کارگاه تخصصی در  زمینه بررسی علل ایجاد افسردگی در جامعه به ویژه در بین جوانان با هدف بیان راهکارها و اصول اولیه به منظور کنترل تنش و ناراحتی که منجر به ایجاد افسردگی در بین جوانان می‌شود، برگزار خواهد شد. 

 

حسین حاتمی معاونت فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی واحد 26 گفت: اولین کارگاه تخصصی در  زمینه بررسی علل ایجاد افسردگی در جامعه به ویژه در بین جوانان با هدف بیان راهکارها و اصول اولیه به منظور کنترل تنش و ناراحتی که منجر به ایجاد افسردگی در بین جوانان می‌شود، برگزار خواهد شد. 

وی با تاکید بر اینکه فرهنگ در این زمینه موثر است، گفت: در هر جامعه‌ای که فرهنگ غنی در رابطه با افزایش مطالعه وجود دارد، شاهد آن هستیم که مردم کمتر دچار استرس و به دنبال آن افسردگی می‌شوند. 

وی به نفع رسانه‌های اجتماعی و رسانه ملی در بیان اطلاعات اشاره کرد و گفت: بی تردید رسانه‌های اجتماعی و در صدر آنها رسانه ملی نقش تاثیر گذار را در کاهش استرس و جلوگیری از افسردگی را دارد. 

وی تصریح کرد: در این کارگاه آموزشی که روز سه شنبه 26 اردیبهشت ماه در این مرکز برگزار می‌شود، به نقش رسانه ملی و تاثیرات آن و همچنین کمک این رسانه برای جلوگیری از افسردگی در جامعه اشاره خواهد شد. 

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان 

امتیاز دهید