پاسخ تند همایون شجریان به ستاد رئیسی و حمایت از روحانی: مطمئن باشید به عقب برنخواهیم گشت!

هنردستان : پاسخ تند همایون شجریان به ستاد رئیسی و حمایت از روحانی

 پاسخ تند همایون شجریان به ستاد رئیسی و حمایت از روحانی:مطمئن باشید به عقب برنخواهیم گشت.

 

پاسخ تند همایون شجریان به ستاد رئیسی و حمایت از روحانی:

مطمئن باشید به عقب برنخواهیم گشت!

?جناب آقای رئیسی ؛کاندیدای محترم ریاست جمهوری!

شنیده ایم شما با یارانت فرمایش کرده اید؛ اصلاح طلبان اینقدر به مشکل برخورده اند که دست به دامن یک هنر مند سرطانی (استادشجریان)شده اند.

?اولا این هنرمند سرطانی با انتخاب اشعار ناب شاعرانی چون حافظ،سعدی،مولانا و…سهم بزرگی در شناساندن آنها به جامعه ما داشت وایشان با مجاهدت بسیار تمام گوشه ها وملودی های- درحال نابودی-موسیقی ایرانی را کشف وبا حنجره مسیحایی خود هویت وفرهنگ ایرانی را جانی سه باره بخشید.

?دوما این هنرمند سرطانی در روزهای سیاه گذشته بااجرای کارهایی چون بیداد،قاصدک،مرغ سحر و…نقش بسیاری در زنده نگه داشتن نام ویاد آزادی داشت .

?سوما این هنرمند سرطانی روزی که با دوستانش در زیر زمین خانه آقای لطفی یواشکی ساز می زد وآواز می خواند تا از اختناق  بگریزد درواقع فریاد چون منی را زنده می کرد.  

 

امتیاز دهید