به گزارش هنردستان، نمایشگاه آثار داریوش حسینی در گالری امکان، نمایشگاه یادبود رضا مافی در گالری ترانه باران، نمایشگاه نقاشی‌های سولماز توحیدلو در گالری سیحون  و نمایشگاه گروهی نقاشی و مجسمه با عنوان “نقش بند” در گالری ویستا، رویدادهای هنری هستند که در گالری‌گردی این هفته به سراغ آن‌ها رفته‌ایم.

شهری به رنگ قرمز و سفید

“دیستوپیا” یه به قولی شهر فاسده مورد نظر داریوش حسینی در گالری امکان به واسطه رویکر مینیمالیستی او در استفاده از رنگ‌ها و به دلیل حضور فیگورهای متحرک و منهدم شده که با هوشمندی هنرمند با رنگ قرمز به تصویر در آمده‌اند، تنها بیش از هر چیز دیگری شرایط و فضای یک انهدام و فساد جسمانی را به تصویر می‌کشند.

او به دلیل استفاده مناسب از عنصر خط در میان صفحه سفید این انهدام را مجسم می‌کند و به واسطه سطوح  قرمز رنگی که از رنگ قرمز بر سطح سفید سایه گسترانده این انهدام را در بعد تصویری عمیق‌تر می‌کند و در بسط دادن حس انهدام مخاطبش را به گونه‌ای دیستوپیای خود مواجه می‌کند.

نمایشگاه آثار داریوش حسینی در گالری امکان

او صرفا با محدود کردن عناصر تصویری شکلی از شهری فاسد شده را به تصویر می‌کشد و در این بین تفاسیر و علت وجودی این شهر را از مخاطب خود می‌گیرد و او را با حسی از پیش تعیین نشده مواجه می‌کند که به نظر به واسطه شیوه‌ای که انتخاب کرده این کار او درست است.