جزئیاتی از سومین نشست همایش دوسالانه مجسمه‌سازی

هنردستان : سومین نشست همایش بین المللی هفتمین دوسالانه مجسمه‌سازی با محوریت شیوه نمایشگاه‌گردانی و سبک‌های مختلف آن برگزار شد.

 سومین نشست همایش بین الملی هفتمین دوسالانه مجسمه سازی تهران با عنوان سکنا گرفتن در وضعیت امور عصر جمعه پنجم خرداد در سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد.
 

 سومین نشست همایش بین الملی هفتمین دوسالانه مجسمه سازی تهران با عنوان سکنا گرفتن در وضعیت امور عصر جمعه پنجم خرداد در سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد.

هلیا دارابی دبیر همایش هفتمین دوسالانه مجسمه سازی تهران در این نشست گفت: «این نشست به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه امر کیوریتوریال به تولید و تغییر وضعیت‌ها منجر می‌شود. هنر معاصر روز به روز به سمت تجاری شدن پیش می‌رود و در این شرایط اهمیت دارد که مسایل از زاویه دیگری نیز طرح شود.»

فرشته موسوی؛ مدیر هنری و کیوریتور مستقل ام اپی لندن در این نشست گفت: «ایده سکنا گرفتن در فضا از ملزومات فعالیت کیوریتوریال است و ضرورت دارد به این نکات توجه شود که چگونه سکنا گرفتن در وضعیت امور ما را از گرفتار شدن در پیچیدگی های آن نجات می دهد و مقاومت در برابر چارچوب های موجود را چگونه می‌توان به عنوان حرکتی خلاقانه استفاده کرد.»

موسوی ادامه داد: «در این مبحث سه پیش فرض به تعلیق درآوردن، سکنا گرفتن در وضعیت امور و مقاومت مطرح می‌شود. در به تعلیق درآوردن، تمایز کیوریتور محدود به برگزاری نمایشگاه و کیوریتوریال پرسشگر و منتقد مطرح است. در مورد سکنا گرفتن در وضعیت امور ترکیبی از فضاهای موسسه ای یا خودجوش  و ترکیب فضازمانی امکاناتی را برای رویارویی افراد، مفاهیم و دانش ها فراهم می‌کند. برخورد مقاومتی نیز از سویی گذشته‌های تهدید شده را بررسی می کند و همچنین مقاومت در برابر آنچه را در حال وجود دارد، طرح می کند. کنش سکنا گرفتن با رفتار مقاومتی به تولید دانش کمک می کند و فعالیت کیوریتوریال با آرشیو و منابع گذشته، پدیدار کردن چیزی است که از چشم تاریخ پنهان مانده است و فرمی از تاریخ را دارد.»

ویویانا چچیا؛ کیوریتور بخش عمومی مرکز هنر معاصر گلاسکو در این نشست با بیان تجربه کیوریتوری در مرکز هنر معاصر گلاسکو گفت: «کیوریتوری به شکل معاصر و روش های آموزش آن فراتر از ساختار موجود و برگزاری نمایشگاه قرار می گیرد.»

ویویانا چچیا در ادامه گفت: «در این مرکز مسایل اجتماعی و زیست محیطی که می توانست جذاب باشد بررسی شد و بررسی بلندمدت این مفاهیم مورد نظر بود.»

کرولینا ریتو؛ سرپرست برنامه های عمومی و پژوهشی ناتینگهام معاصر در ادامه نشست گفت: «ناتینگهام معاصر یک مرکز بین المللی است که فعالیت محلی نیز دارد و انجام تحقیقات مهم‌ترین بخش فعالیت مرکز است. کیوریتور فراتر از برگزاری نمایشگاه می تواند فعالیت هایی مانند نشر، تمرکز بر پروسه و فرایند به جای نتیجه انجام دهد و امر کیوریتوری فضای فعالیت عملیاتی و تحقیقاتی را کنار هم فراهم می کند و فعالیت ناتینگهام معاصر تحقیقات عملگرایانه است.»

میکا سولا؛ کیوریتور و مدیر سلیم هلسینکی نیز با بیان تجربه های خود در کیوریتوری گفت: «ما در پروژه های خود به برگزاری نمایشگاه، چاپ و نشر، نشر آنلاین، معماری و طراحی شهری می پردازیم و به شکل عملی تحقیق و پرسش می کنیم.»

منبع :خبرانلاین 

امتیاز دهید