۶۰ درصد مردم «خندوانه» و «دورهمی» را می ­بینند

هنردستان: نتایج نظرسنجی مرکر افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) از مردم ایران نشان می ­دهد ۶۰ درصد مردم «خندوانه» و «دورهمی» را می­ بینند.
 

به گزارش هنردستان، این نظرسنجی که در هفته اول بهمن در سطح ملی و با حجم نمونه ۱۵۰۰ نفر انجام شده است به شیوه تلفنی به گردآوری اطلاعات از مردم شهر و روستاهای کشور پرداخته است.

 

نتایج اعتبارسنجی روش تلفنی نشان داد نتایج این نظرسنجی با نتایج نظرسنجی ­های مشابه این مرکز که با حجم نمونه بالاتر و به شیوه حضوری انجام شده است تفاوت چندانی ندارد. بر این اساس ۵۰ درصد نمونه مردان و ۵۰ درصد مابقی را زنان تشکیل داده­ اند. ۶۹ درصد متأهل، ۲۷.۵ درصد مجرد و ۳.۵ درصد بدون همسر بر اثر طلاق یا فوت همسر هستند. ۳۸ درصد نمونه را افراد با تحصیلات دانشگاهی و ۶۲ درصد افراد نیز دارای تحصیلات دیپلم و پایین­ تر از آن هستند. ۷۲ درصد پاسخگویان ساکن مناطق شهری و ۲۸ درصد نیز ساکن روستا بوده­ اند.

 

۴۸.۱ درصد پاسخگویان اعلام کرده­ اند هر دو برنامه خندوانه و دورهمی را می بینند. ۵ درصد گفته­ اند فقط دورهمی را می بینند و ۶.۵ درصد نیز گفته ­اند فقط خندوانه را می بینند. حدود ۴۰ درصد پاسخگویان نیز اعلام کرده ­اند هیچکدام از این دو برنامه را تماشا نمی کنند. در مجموع ۶۰ درصد مردم حداقل یکی از دو برنامه خندوانه یا دورهمی را مشاهده می کنند. مردان و زنان همچنین مجردان و متأهلان به یک میزان این دو برنامه را مشاهده می کنند. بین گروه­ های مختلف تحصیلی نیز از نظر تماشای این دو برنامه تفاوتی مشاهده نشده است.

 

از کسانی که هر دو برنامه دورهمی و خندوانه را تماشا می کنند پرسیده شده که کدامیک را بیشتر می­ پسندند. نتایج نظرسنجی نشان می ­دهد ۵۶ درصد پاسخگویان اعلام کرده ­اند که دورهمی را بیشتر می­ پسندند و ۳۷ درصد نیز اعلام کرده ­اند خندوانه را بیشتر می­ پسندند. ۲.۵ درصد گفته­ اند هیچکدام را نمی ­پسندند و ۴.۳ درصد نیز در این زمینه اظهار نظری نکرده ­اند. در این سؤال نیز تفاوت معناداری بین مردان و زنان، متأهلان و مجردان و همچنین افراد دارای تحصیلات دانشگاهی و غیر دانشگاهی مشاهده نشده است.

 

منبع: مهر

امتیاز دهید