۳۱ خرداد آخرین مهلت برای ارائه اظهارنامه مالیاتی سینماگران

هنردستان :آخرین مهلت برای ارائه اظهارنامه مالیاتی سینماگران آخر خرداد ماه اعلام شد و سینماگران با مراجعه به خانه سینما باید مدارک خود را تحویل دهند.

 آخرین مهلت برای ارائه اظهارنامه مالیاتی آخر خرداد ماه است و نمایندگان اداره مالیات به همراه همکاران خانه سینما به مدیریت زینت رضا از تاریخ ۱۶ خرداد تا پایان مهلت مذکور همه روزه از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۱ برای ثبت اظهارنامه مالیاتی در خانه سینما خیابان بهار مستقر هستند.

 آخرین مهلت برای ارائه اظهارنامه مالیاتی آخر خرداد ماه است و نمایندگان اداره مالیات به همراه همکاران خانه سینما به مدیریت زینت رضا از تاریخ ۱۶ خرداد تا پایان مهلت مذکور همه روزه از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۱ برای ثبت اظهارنامه مالیاتی در خانه سینما خیابان بهار مستقر هستند.

اعضای خانه سینما می توانند با داشتن کارت ملی، شناسنامه، قبض تلفن ثابت، کد اقتصادی و اظهارنامه مالیاتی سال گذشته به ثبت نام و یا رفع نواقص پرونده خود اقدام کنند.

تاریخ ذکر شده آخرین مهلت تکمیل اظهارنامه مالیاتی بوده و قابل تمدید نیست.

منبع :خبرگذاری مهر 

امتیاز دهید