معرفی داوران مرحله اول انتخاب آثار تألیفی نمایشنامه‌نویسی ایران

هنردستان : داوران “مرحله نخست” انتخاب نمایش‌نامه‌های تالیفی هشتمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران معرفی شدند.

بهزاد صدیقی با صدور احکام جداگانه، روزبه حسینی، ابراهیم پشت کوهی و صحرا رمضانیان را به عنوان داوران “مرحله نخست” انتخاب نمایش‌نامه‌های تالیفی هشتمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران معرفی کرد.

بهزاد صدیقی با صدور احکام جداگانه، روزبه حسینی، ابراهیم پشت کوهی و صحرا رمضانیان را به عنوان داوران “مرحله نخست” انتخاب نمایش‌نامه‌های تالیفی هشتمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران معرفی کرد.

متن حکم صادر شده برای هشتمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران، به شرح زیر است:

به نام خداوند قلم و زیبایی

 فرهیخته‌ی گرامی

 نظر به تجربیات ارزشمند و اعتبارآفرین جناب عالی در نمایش‌نامه‌نویسی، به موجب این حکم به عنوان داور بخش نمایش‌نامه‌های تالیفی (مرحله ی نخست) هشتمین دوره‌ی انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران منصوب می‌شوید. بی‌شک حضور شما در پیشبرد اهداف این ارزیابی فرهنگی،‌ ارزش آفرین و موثر خواهدبود. بهروزی و پیروزی همیشگی شما را آرزومندم.

منبع :ایلنا 

امتیاز دهید