شرح دیباچه شاهنامه و داستان رستم و سهراب در تاجیکستان منتشر شد

پنجمین کتاب پژوهشگاه فرهنگ فارسی ـ تاجیکی از مجموعه شرح آثار ادبی با عنوان «شرح دیباچه شاهنامه و داستان رستم و سهراب» در دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، منتشر شد.

به گزارش هنردستان، پژوهشگاه فرهنگ فارسی ـ تاجیکی، در ادامه همکاری با مراکز علمی و فرهنگی جمهوری تاجیکستان، انتشار مجموعه‌ای از کتاب‌ها را در حوزه‌های مختلف علمی و فرهنگی در دستور کار خود قرار داده است.

به گزارش هنردستان، پژوهشگاه فرهنگ فارسی ـ تاجیکی، در ادامه همکاری با مراکز علمی و فرهنگی جمهوری تاجیکستان، انتشار مجموعه‌ای از کتاب‌ها را در حوزه‌های مختلف علمی و فرهنگی در دستور کار خود قرار داده است.

این پژوهشگاه پیش از این نیز با انتخاب آثاری که مورد نیاز جامعه علمی و فرهنگی تاجیکستان است، در صدد انتشار مجموعه‌ای از کتاب‌ها در حوزه‌های مختلف علمی و فرهنگی برآمده بود و اکنون نیز پنجمین کتاب از مجموعه شرح آثار ادبی را با عنوان «شرح دیباچه شاهنامه و داستان رستم و سهراب»، برای شاگردان مکتب‌های تحصیلات عمومی تاجیکستان منتشر کرده است.

مجموعه مذکور مرکب از درآمد سخن، به قلم مؤلف، فصلی با عنوان «حکیم ابوالقاسم فردوسی و شاهنامه او» و متن دیباچه و داستان رستم و سهراب، همراه با شرح لغات و معانی است. این کتاب به روال معمول، به دو خط سیریلیک و فارسی، به شکلی هریک روبه‌روی دیگری باشد، تهیه شده است تا برای دانش‌آموزان امکان تطبیق و شناخت املای واژه‌ها را فراهم سازد.

کتاب مذکور به کوشش پروفسور شریف‌مراد اسرافیل‌نیا، رئیس پژوهشگاه رشد معارف عبدالرحمان جامی آکادمی تحصیلات تاجیکستان، و زیر نظر حسن قریبی، رئیس پژوهشگاه فرهنگ فارسی ـ تاجیکی تهیه و منتشر شده و شورای ملی تحصیلات وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان نیز چاپ این اثر را توصیه کرده است.

کتاب «شرح دیباچه شاهنامه و داستان رستم و سهراب» به دو خط سیریلیک و فارسی در ۱۶۰ صفحه و با شمارگان ۵۰۰۰ نسخه در سال ۲۰۱۷ م. در چاپخانه پیوند شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، منتشر شده است.

امتیاز دهید